Nghĩa của từ Suppose – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Suppose – Từ điển Anh

ngoại động từ

cho là; tin rằng; nghĩ rằng
she’ll be there today, i suppose
tôi tin rằng hôm nay cô ta sẽ có mặt ở đó
i suppose we shall be back in an hour
tôi cho rằng một giờ nữa chúng tôi sẽ quay lại
i don’t suppose he will come
tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đến
giả định; cho rằng; giả sử
suppose (that) the news is true: what then ?
cứ cho rằng tin ấy là đúng, rồi sao nào?
(ở thể mệnh lệnh) coi như một lời đề nghị
suppose we go for a swim !
chúng đi bơi đi!
suppose we try another
đề nghị chúng ta cố một keo nữa; hay là chúng thử một lần nữa
Đòi hỏi, cần có (lý thuyết, kết quả…)
that supposes mechanism without flaws
cái đó
yêu cầu máy móc phải thật tốt
be supposed to do something
có nhiệm vụ; phải làm gì

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn cài đặt Vray 4.0 cho Sketchup từ 2015 đến 2019 Full Activate

Xem nhiều hơn: [Hỏi đáp] Tấn Công Active Online Là Dạng Tấn Công Mật Khẩu Nào?

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *