Nghĩa của từ Recognition – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Recognition – Từ điển Anh

chuyên ngành

toán & tin

(máy tính ) sự đoán nhận
character recognition
sự đoán nhận chữ
pattern recognition
sự nhận dạng

kỹ thuật chung

nhận biết
automated packet recognition/translation (apart)
nhận biết/thông dịch gói tự động
automatic terminal recognition (atr)
nhận biết đầu cuối tự động
automatic voice recognition (avr)
nhận biết tiếng nói tự động
automatic volume recognition (avr)
sự nhận biết dung lượng tự động
automatic volume recognition (avr)
sự nhận biết khối tự động
avr (automaticvolume recognition)
sự nhận biết dung lượng tự động
avr (automaticvolume recognition)
sự nhận biết khối tự động
character recognition device
thiết bị nhận biết ký tự
isolated words recognition
nhận biết từ tách biệt
micr (magneticink character recognition)
sự nhận biết ký tự mực từ
optical character reader/recognition (ocr)
bộ đọc/nhận biết ký tự quang học
optical mark recognition (omr)
nhận biết dấu quang
optical mark recognition (omr)
sự nhận biết dấu hiệu quang
pattern recognition
nhận biết mẫu
pattern recognition
sự nhận biết mẫu
recognition gate
cổng nhận biết
recognition logic
lôgic nhận biết
recognition time
thời gian nhận biết
speaker independent voice recognition (sivr)
nhận biết tiếng nói không phụ thuộc người nói
speech recognition
sự nhận biết tiếng nói
speech recognition api (srapi)
api nhận biết tiếng nói
speech recognition system
hệ thống nhận biết tiếng nói
statistical pattern recognition (spr)
nhận biết mẫu theo thống kê
voice recognition device (vrd)
thiết bị nhận biết tiếng nói
voice-recognition unit
bộ nhận biết tiếng nói
vrd (voice-recognition device)
thiết bị nhận biết tiếng nói
nhận dạng
automated pattern recognition
dự nhận dạng tự động
avr (automaticvolume recognition)
nhận dạng âm lượng tự động
character recognition
nhận dạng kí tự
character recognition
nhận dạng ký tự
character recognition
sự nhận dạng ký tự
character recognition scanner
bộ quét nhận dạng ký tự
character recognition scanner
máy quét nhận dạng ký tự
connected speech recognition
nhận dạng tiếng nói liên thông
connected speech recognition
nhận dạng tiếng nói liên tục
gesture recognition
nhận dạng dáng điệu
handwriting recognition
nhận dạng chữ viết tay
image recognition
sự nhận dạng ảnh
image recognition
sự nhận dạng hình ảnh
isolated words recognition
nhận dạng các từ tách riêng
magnetic ink character recognition (micr)
sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
micr (magneticink character recognition)
sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
ocr (opticalcharacter recognition)
quang nhận dạng ký tự
ocr (opticalcharacter recognition)
sự nhận dạng ký tự quang
omr (opticalmark recognition)
nhận dạng dấu hiệu quang học
omr (opticalmark recognition)
sự nhận dạng ký hiệu quang
optical character recognition (ocr)
nhận dạng ký tự quang học (ocr)
optical character recognition (ocr)
quang nhận dạng ký tự
optical character recognition (ocr)
sự nhận dạng ký tự quang
optical character recognition software
phần mềm nhận dạng ký tự quang
optical mark recognition (omr)
quang nhận dạng dấu hiệu
optical recognition
sự nhận dạng bằng quang
pattern of recognition
mẫu nhận dạng
pattern recognition
nhận dạng mẫu
pattern recognition
sự nhận dạng
pattern recognition
sự nhận dạng mẫu
pattern recognition programming
chương trình hóa việc nhận dạng
pictorial pattern recognition
nhận dạng mẫu ảnh
radio recognition
sự nhận dạng vô tuyến
recognition system
hệ nhận dạng
recognition time
thời gian nhận dạng
speaker independent recognition system
hệ nhận dạng độc lập người nói
speech recognition
nhận dạng tiếng nói
speech recognition
sự nhận dạng tiếng nói
voice recognition
nhận dạng giọng nói
voice recognition
nhận dạng tiếng nói
voice recognition
sự nhận dạng giọng nói
voice recognition technology
công nghệ nhận dạng tiếng nói
voice recognition technology
kỹ thuật nhận dạng tiếng nói
word recognition
sự nhận dạng từ
sự đoán nhận
character recognition
sự đoán nhận chữ
sự nhận biết
automatic volume recognition (avr)
sự nhận biết dung lượng tự động
automatic volume recognition (avr)
sự nhận biết khối tự động
avr (automaticvolume recognition)
sự nhận biết dung lượng tự động
avr (automaticvolume recognition)
sự nhận biết khối tự động
micr (magneticink character recognition)
sự nhận biết ký tự mực từ
optical mark recognition (omr)
sự nhận biết dấu hiệu quang
pattern recognition
sự nhận biết mẫu
speech recognition
sự nhận biết tiếng nói
sự nhận dạng
character recognition
sự nhận dạng ký tự
image recognition
sự nhận dạng ảnh
image recognition
sự nhận dạng hình ảnh
magnetic ink character recognition (micr)
sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
micr (magneticink character recognition)
sự nhận dạng ký tự bằng mực từ
ocr (opticalcharacter recognition)
sự nhận dạng ký tự quang
omr (opticalmark recognition)
sự nhận dạng ký hiệu quang
optical character recognition (ocr)
sự nhận dạng ký tự quang
optical recognition
sự nhận dạng bằng quang
pattern recognition
sự nhận dạng mẫu
radio recognition
sự nhận dạng vô tuyến
speech recognition
sự nhận dạng tiếng nói
voice recognition
sự nhận dạng giọng nói
word recognition
sự nhận dạng từ

kinh tế

nhận ra
magnetic ink character recognition
sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ
market recognition
sự nhận ra thị trường
optical-character recognition
sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)
sự nhận ra
magnetic ink character recognition
sự nhận ra dấu chữ bằng mực từ
market recognition
sự nhận ra thị trường
optical-character recognition
sự nhận ra dấu hiệu chữ quang học (của máy tính)

các từ liên quan

từ đồng nghĩa

noun
acceptance , acknowledging , admission , allowance , apperception , appreciation , apprehending , assimilation , avowal , awareness , cognizance , concession , confession , consciousness , detection , discovery , double take * , high sign * , identifying , memory , notice , noticing , perceiving , perception , realization , recall , recalling , recognizance , recollection , recurrence , remembering , remembrance , respect , salute , sensibility , tumble * , understanding , verifying , acknowledgment , approval , attention , credit , esteem , gratitude , greeting , honor , pat on back , pat on head , plum * , puff * , puffing up , pumping up , rave , regard , renown , strokes , discernment , identifiability , identification , recognizability , salutation

Xem nhiều hơn: Hướng dẫn sử dụng Wondershare Video Editor

Xem nhiều hơn: XÚC TÍCH hay SÚC TÍCH là đúng trong chính tả tiếng Việt

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *