Nghĩa của từ Quit – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Quit – Từ điển Anh

thông dụng

tính từ

thoát được, thoát khỏi, rủ bỏ được, giũ sạch được
to get quit of somebody
thoát hẳn không bị ai quấy rầy nữa, tống khứ được ai
to get quit of one’s debts
thoát nợ, giũ sạch nợ nần

ngoại động từ quitted (từ mỹ,nghĩa mỹ), (thông tục) .quit

bỏ, rời, buông
to quit hold of
bỏ ra buông ra
to quit office
bỏ việc
(từ mỹ,nghĩa mỹ) thôi, ngừng, nghỉ
quit that!
thôi đừng làm việc ấy nữa!
to quit work
nghỉ việc
rời đi, bỏ đi
to have notice to quit
nhận được giấy báo dọn nhà đi
(thơ ca) trả lại, đáp lại, báo đền lại; trả sạch, thanh toán hết
to quit love with hate
lấy oán trả ơn
death quits all scores
chết là hết nợ
(từ cổ,nghĩa cổ) cư xử, xử sự
quit you like men
hãy xử sự như một con người
(từ cổ,nghĩa cổ) to quit onself on thanh toán hết, giũ sạch được, thoát khỏi được

hình thái từ

  • past: quit/quitted
  • pp: quit/quitted

các từ liên quan

từ đồng nghĩa

verb
abdicate , blow * , book * , bow out , check out , cut out * , decamp , depart , desert , drop , drop out , evacuate , exit , forsake , get off , give up , go , go away from , hang it up , leave flat , leave hanging , pull out , push off * , relinquish , renounce , resign , retire , run out on , surrender , take a walk , take off , throw over * , vacate , walk out on , withdraw , yield , abandon , break off , call it a day , call it quits , cease , conclude , cut it out , desist , discontinue , end , get on the wagon , give notice , give over * , halt , kick over , kick the habit , knock off * , leave , leave off * , pack in , quit cold , secede , sew up , surcease , suspend , take the cure , terminate , wind up * , wrap up * , get away , go away , run , demit , throw over , leave off , remit , stop , arrest , belay , check , stall , acquit , bear , behave , carry , comport , demean , deport , do , absolve , alleviate , appease , avoid , clandestine , forbear , release , relieve , resigned , retired , rid , secluded

Xem nhiều hơn: Mùng 5 tháng 5 là ngày gì? Mùng 5 tháng 5 cúng gì?

Xem nhiều hơn: Download Chém hoa quả – Tải game Chém hoa quả – Chém hoa quả trên Wind

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *