Nghĩa của từ Parity – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Parity – Từ điển Anh

thông dụng

danh từ

sự bình đẳng; tình trạng bằng nhau
parity of status
sự bình đẳng về địa vị
parity of pay
sự bằng nhau về tiền lương
sự tương đương, sự tương tự, sự giống nhau

(thương nghiệp) sự ngang giá; tỉ suất ngang giá

y học

số lần mang thai và sinh nở của phụ nữ

Xem nhiều hơn: Cách Gỡ Koplayer Hoàn Toàn Trên Máy Tính, Cách Gỡ Bỏ Koplayer 2

chuyên ngành

Điện lạnh

số chẵn lẻ
parity of state
số chẵn lẻ của trạng thái

kinh tế

bình giá
covered interest parity
bình giá lãi suất đảm bảo
currency parity
bình giá tiền tệ
exchange parity
bình giá hối đoái
gold parity
bình giá vàng
indirect parity
bình giá gián tiếp
mobile parity
bình giá hoạt động
monetary parity
bình giá tiền tệ
parity clause
điều khoản bình giá
parity index
chỉ số bình giá
parity ratio
tỉ suất bình giá
parity table
bảng bình giá
product/price parity
bình giá sản phẩm/giá
purchasing power parity
bình giá hối đoái quyết định theo sức mua thực tế
purchasing power parity
bình giá mãi lực
relative purchasing power parity
bình giá mãi lực tương đối
sliding parity
bình giá linh hoạt
ngang giá
absolute purchasing power parity
ngang giá sức mua tuyệt đối
central parity
ngang giá trung tâm
covered interest parity
ngang giá lãi suất bảo đảm
fixed parity
ngang giá cố định
gold parity
ngang giá
kim cương
interest parity condition
điều kiện ngang giá tiền lãi
parity grid
vạch ngang giá xuất phát
purchasing power parity
ngang giá sức mua
relative purchasing power parity
ngang giá sức mua tương đối

các từ liên quan

từ đồng nghĩa

noun
adequation , affinity , agreement , analogy , approximation , closeness , coequality , conformity , congruity , consistency , correspondence , equal terms , equivalence , equivalency , likeness , nearness , par , parallelism , paraphernalia , resemblance , sameness , similarity , similitude , uniformity , unity , equality , equation , balance , equity

Quý khách đang xem: Nghĩa của từ Parity – Từ điển Anh

Xem nhiều hơn: Platinum Nha Trang

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *