Nghĩa của từ Enrichment – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Enrichment – Từ điển Anh

 • thông dụng

  danh từ

  sự làm giàu, sự làm giàu thêm, sự làm phong phú

  sự làm tốt thêm, sự làm màu mỡ thêm, cái làm phong phú thêm

  (y học) sự cho vitamin vào (thức ăn…)

  chuyên ngành

  kỹ thuật chung

  làm giàu
  downward enrichment
  làm giàu thứ sinh
  elementary enrichment factor
  hệ số làm giàu chủ yếu
  enrichment device or unit
  cơ cấu làm giàu hòa khí
  enrichment plant
  nhà máy làm giàu quặng
  enrichment tails
  phế liệu đã làm giàu
  feed enrichment
  sự làm giàu nhiên liệu
  gas enrichment
  sự làm giàu khí
  ore enrichment
  làm giàu quặng
  ore enrichment plant
  nhà máy làm giàu quặng
  personal enrichment programme (pep)
  chương trình làm giầu cá nhân
  residual enrichment
  làm giàu phần dư
  sự làm giàu
  feed enrichment
  sự làm giàu nhiên liệu
  gas enrichment
  sự làm giàu khí

  kinh tế

  sự làm phong phú
  job enrichment
  sự làm phong phú việc làm

  tác giả


  tìm thêm với google.com :

  Quý khách đang xem: Nghĩa của từ Enrichment – Từ điển Anh  nhÀ tÀi trỢ

  Xem nhiều hơn: Cách Tính Điểm Thi Đại Học Ở Trung Quốc, Cách Tính Điểm Thi Đại Học

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *