Nghĩa của từ Animate – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Animate – Từ điển Anh

 • thông dụng

  ngoại động từ

  làm cho sống, làm cho có sinh khí

  làm nhộn nhịp, làm náo nhiệt, làm sinh động, làm sôi nổi

  các từ liên quan

  từ đồng nghĩa

  adjective
  breathing , live , living , mortal , moving , viable , vital , zoetic , activated , active , alert , animated , dynamic , energized , gay , happy , spirited , vivacious , enlivened , enthusiastic , excited , fired , lively , organic , prompted , spunky , stimulated , zealous
  verb
  activate , arouse , cheer , embolden , encourage , energize , enliven , exalt , excite , fire , gladden , hearten , impel , incite , inform , inspire , inspirit , instigate , invigorate , kindle , liven , make alive , move , quicken , revive , revivify , rouse , spark , spur , stimulate , stir , urge , vitalize , vivify , brighten , buoy , elevate , exhilarate , flush , lift , uplift , motivate , enkindle , impassion , actuate , alive , drive , enhearten , ensoul , importune , living , perk , prompt , push , waken

  tác giả


  tìm thêm với google.com :

  Quý khách đang xem: Nghĩa của từ Animate – Từ điển Anh


  nhÀ tÀi trỢ

  Xem nhiều hơn: Tứ diện đều

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *