Nghĩa của từ Aggressive – Từ điển Anh

Nghĩa của từ Aggressive – Từ điển Anh

 • thông dụng

  tính từ

  hay gây hấn, hung hãn, hung hăng

  tích cực
  aggressive grenades
  lựu đạn tấn công
  tháo vát, xốc vác, xông xáo, năng nổ

  các từ liên quan

  từ đồng nghĩa

  adjective
  advancing , antipathetic , assailing , attacking , barbaric , bellicose , combative , contentious , destructive , disruptive , disturbing , encroaching , hawkish , intruding , intrusive , invading , martial , militant , offensive , pugnacious , quarrelsome , rapacious , threatening , warlike , assertory , bold , brassy * , cheeky * , cocky * , come on * , domineering , dynamic , energetic , enterprising , flip * , forceful , fresh * , get up and go , go after , hard sell , imperious , masterful , nervy * , pushing , pushy , sassy , shooting from the hip , smart * , smart alecky , strenuous , tough , vigorous , zealous , belligerent , hostile , assertive , ambitious , flip , gladiatorial , intense , provocative , pugilistic , scrappy , self-asserting , taurine , truculent

  tác giả


  tìm thêm với google.com :

  Quý khách đang xem: Nghĩa của từ Aggressive – Từ điển Anh


  nhÀ tÀi trỢ

  Xem nhiều hơn: [PDF] Vở bài tập toán 1 tập 1 (bản đầy đủ)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *