“monolithic” là gì? Nghĩa của từ monolithic trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“monolithic” là gì? Nghĩa của từ monolithic trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt

monolithic"monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt

monolithic /,mɔnou’liθik/

 • tính từ
  • làm bằng đá nguyên khối
  • chắc như đá nguyên khối


"monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt nguyên khối
 • monolithic storage: bộ lưu trữ nguyên khối
 • lĩnh vực: xây dựng
  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt đúc liền
 • monolithic slab: tấm đúc liền
 • "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt liên khối
 • monolithic lining: vỏ liên khối
 • "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt toàn khối
 • monolithic beam: dầm toàn khối
 • monolithic concrete: bê tông toàn khối
 • monolithic step: bậc toàn khối
 • monolithic wall: tường toàn khối
 • reinforced concrete monolithic arch: vòm bê tông cốt thép toàn khối

 • concrete monolithic cell member

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt cấu kiện ô liền khối bằng bê tông

  concrete monolithic cell wall

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt tường ngăn ô liền khối bằng bêtông

  monolithic (a-no)

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt nguyên khối

  monolithic amplifier

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt bộ khuếch đại đơn khối

  monolithic array

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt mảng đơn khối

  monolithic filter

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt bộ lọc đơn khối

  monolithic foundation

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt móng liền khối

  monolithic frame

  Xem nhiều hơn: Abs workout là gì? Top 10 bài tập abs workout cơ bản cho người mới

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt khung liền khối

  monolithic integrated circuit

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt mạch tích hợp đơn khối

  monolithic integrated circuit

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt mạng tích hợp đơn khối

  monolithic integrated optical circuit

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt mạch tích hợp quang đơn phiến

  monolithic member

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt cấu kiện liền khối

  monolithic microwave integrated circuit

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt mạng tích hợp viba đơn khối

  monolithic overfill

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt lớp phủ liền khối

  monolithic staircase

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt cầu thang xây đặc

  monolithic step

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt bậc nén

  monolithic step

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt bậc nện

  monolithic storage

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt bộ nhớ đơn khối

  monolithic structure

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt cấu trúc đơn khối

  monolithic structure

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt kết cấu liền khối

  monolithic technology

  "monolithic" là gì? nghĩa của từ monolithic trong tiếng việt. từ điển anh-việt công nghệ đơn khối


  xem thêm: massive, monumental

  monolithic

  từ điển wordnet

   adj.

  • imposing in size or bulk or solidity; massive, monumental

   massive oak doors

   moore’s massive sculptures

   the monolithic proportions of stalinist architecture

   a monumental scale

  • characterized by massiveness and rigidity and total uniformity

   a monolithic society

   a monolithic worldwide movement


  english synonym and antonym dictionary  syn.: massive monumental


  Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
  danh mục: Hỏi đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *