mét vuông in English – Vietnamese-English Dictionary

(Tiếng cười) Chúng tôi có hai cánh này, 65 mét vuông.

(Laughter) We have two of these wings, 65 square meters.

[external_link_head]

ted2019

Và đây là khoảng 100 mét vuông không gian để tụ tập.

And there is about 1,000 square feet of hanging-out space inside.

ted2019

Huyện Rufiji có diện tích 13339 ki lô mét vuông.

Description of Greece, 1.39.3 Bacchylides.

WikiMatrix

Đảo Sheep có diện tích 6.193 mét vuông (1.530 ha), với độ cao được ghi nhận là 23 feet (7,0 m).

Sheep Island has a land area of 6,193 square meters (1.530 acres), with a recorded elevation of 23 feet (7.0 m).

WikiMatrix

3 triệu mét vuông văn phòng.

300 million at the box office.

WikiMatrix

Bao phủ trên một diện tích 4880 mét vuông, và cao tới 19 mét.

Covering 4880 square metres, it rises to a height of 19 metres.

WikiMatrix

Hàng ngàn mét vuông chỉ dành cho hai quán cà-phê và một đám du khách thiển cận.

Thousands of square feet for two cafés and a handful of myopic tourists.

[external_link offset=1]

OpenSubtitles2018.v3

Cung điện của Thon dài 125 mét, cao 47 mét, và có tổng diện tích khoảng 25.000 mét vuông.

Thon’s palace is 125 metres long, 47 metres high, and has a total area of about 25,000 square metres.

WikiMatrix

* 331.032: phút vuông (30.754 mét vuông) trong Đền Thờ Salt Lake, ngôi đền thờ lớn nhất của Giáo Hội.

* 331,032: square feet (30,754 sq. m) in the Salt Lake Temple, the largest temple in the Church.

LDS

Nó có tổng diện tích cho thuê là 255.489 mét vuông.

It has a total gross leasable area of 255,489 square meters.

WikiMatrix

Cô có khoảng… 230 mét vuông, chưa tính đến 100 mét bờ hồ trước nhà.

You got… 2,500 square feet, not to mention 350 feet of lake frontage.

OpenSubtitles2018.v3

Năm 2008, LAM đã được chuyển đến một cơ sở 10.000 mét vuông mới trong Technopole Chateau-Gombert ở Marseille.

In 2008, LAM was relocated to a new 10,000 square meter facility in the Technopôle Chateau-Gombert in Marseille.

WikiMatrix

Khi Bay Square hoàn thành sẽ có khoảng 575 văn phòng với diện tích trung bình 190 mét vuông.

When Bay Square completes there will be approximately 575 offices with an average size of 2,000 sq ft (190 m2).

WikiMatrix

Vậy tôi không nói rằng tất cả chúng ta cần sống trong diện tích 150 mét vuông.

So I’m not saying that we all need to live in 420 sq. ft.

ted2019

Đôi khi có đến 11 người bị nhốt trong một căn phòng chỉ 12 mét vuông.

Sometimes there were 11 of us confined in a space of about 130 square feet [12 sq m].

jw2019

Tiếp theo là lượng vật liệu cần thiết cho khí cầu, ước tính khoảng 800 mét vuông (8.600 sq ft).

The next calculation was the amount of material needed for the balloon, estimated at 800 square meters (8,600 sq ft).

WikiMatrix

Vùng Pemba South có diện tích 332 ki lô mét vuông.

Southern Pacific 2353 has at least one surviving sibling.

WikiMatrix

[external_link offset=2]

Được rồi, 50 mét vuông.

All right, 50 square meters!

OpenSubtitles2018.v3

Chúng ta đang nói về 6000 mét vuông.

We’re talking 6,000 square feet.

OpenSubtitles2018.v3

Đêm đó có khoảng 80 người chen chúc bên trong căn nhà gỗ nhỏ, chỉ rộng có 6,1 mét vuông.

That night some 80 people huddled inside that small cabin, only 20 feet square (6.1 meters square).

LDS

Một người có trung bình hai mét vuông diện tích bề mặt da.

( Man ) The average human has an impressive two square metres of skin surface area.

OpenSubtitles2018.v3

Diện tích đô thị này là 43 ki-lô-mét vuông.

The altitude of the city is 43 m.a.s.l.

WikiMatrix

30 kilô mét vuông là cả một thành phố.

30-square kilometers is the whole city.

OpenSubtitles2018.v3

Có nhiều tỉ phú trên một mét vuông ở đây hơn bất cứ nơi đâu.

I mean, more billionaires per square foot than anywhere else.

OpenSubtitles2018.v3

Căn nhà của hai người rộng 270 mét vuông.

Your home is 2,913 square feet.

OpenSubtitles2018.v3 [external_footer]

Viết một bình luận