Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Tờ trình xin kinh hồn phí sửa chữa

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa là mẫu tờ trình được cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình về việc được xin kinh phí sửa chữa cho dự án. Mẫu tờ trình nêu rõ lý do xin kinh phí …. Mời game thủ đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa tại đây.

Quý khách đang xem: Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

Mẫu tờ trình xin kinh sợ phí

Mẫu tờ trình

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

Xem nhiều hơn: doc truyen doremon bong chay tap 14 – https://sites.google.com/site/doctruyendoremononli

Nội dung chủ chốt của mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa như sau:

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG ………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————

Số: …………/………..

“V/v Xin kinh hoảng phí sửa chữa phòng học”

…………, ngày…tháng…năm….

Kính gửi:

– UBND huyện ………….

– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ……….

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu quan trọng phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..

Nay trường ……………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Xem nhiều hơn: Định luật Pascal – Wikipedia tiếng Việt

………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để ý thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – …….

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như kg: (xem xét);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên minh dưới đây.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *