Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

Sa thải là một trong những cách thức duy trì nề nếp, trật tự doanh nghiệp khá hiệu quả. LuatVietnam cung cấp Mẫu Quyết định sa thải mới nhất với những thông tin bổ ích.

Quý khách đang xem: Mẫu Quyết định sa thải chuẩn nhất

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/25/Mau-quyet-dinh-sa-thai_0888806742.doc

Trường hợp nào được sa thải nhân viên?

Không phải bất cứ khi nào, bất cứ lý do gì, người sử dụng công tích cũng có thể đuổi việc người công lao. Chính vì vậy, tránh việc làm dụng quyền hạn, pháp luật chỉ cho phép người sử dụng công phu sa thải nhân viên của mình khi có một trong các hành vi:

– Trộm cắp;

– Tham ô;

– Đánh bạc;

– Cố ý gây yêu quý tích;

– Sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

– Tiết lộ bí ẩn kinh doanh, bí mật công nghệ;

– Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích;

– Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm khi chưa được xóa kỷ luật;

– Bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm;

– Tự ý bỏ việc 05 ngày/tháng hoặc 20 ngày/năm mà không có lý do chính đáng.

(Điều 126 Bộ luật Lao động 2012)

Sa thải thế nào cho đúng luật?

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với người công huân và chỉ trong những trường hợp đặc biệt nêu trên, người sử dụng công lao mới được áp dụng hình thức kỷ luật này.

Xem nhiều hơn: Con gián đánh đề số mấy? Mơ thấy gián báo điềm gì? – 188Loto

Do vậy, để người lao động chấp thuận và không có khiếu nại, khiếu kiện, người sử dụng công lao phải tuân thủ nghiêm túc trình tự dưới đây:

Bước 1. Xác nhận hành vi vi phạm

Bước 2. Tổ chức chu đáo cuộc họp xử lý kỷ luật

Bước 3. Ra quyết định xử lý kỷ luật

Bước 4. Thông báo công khai quyết định xử lý kỷ luật

Xem chi tiết tại Mách nước doanh nghiệp để xử lý kỷ luật công trạng được suôn sẻ

Trong suốt quá trình này, người sử dụng công trạng phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc:

– Phải chứng minh được lỗi của người công phu;

– Phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn;

– Người công huân phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; nếu là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

– Việc xử lý kỷ luật công sức phải được lập thành biên bản.

Bên cạnh đó, không được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật với một hành vi và không xử lý người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.

(Điều 123 Bộ luật Lao động 2012)

Mẫu Quyết định vứt bỏ mới nhất

CÔNG TY …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………

………., ngày ….. tháng ….. năm …

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG (1)

Về việc: Sa thải ông/bà ……………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/06/2012;

Căn cứ Nội quy công sức của Công ty ………………………………………………;

Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông/bà ………………… diễn ra ngày …. tháng …. năm……,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử lý kỷ luật công sức ông/bà …………………………………….

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Xem nhiều hơn: Ma nữ đa tình

Hình thức kỷ luật: Sa thải.

Do bận rộn phải sai phạm (2):……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, bổn phận có liên quan của ông/bà …………………… được Công ty giải quyết đến hết ngày…… tháng …… năm…….

Chậm nhất trước ngày….. tháng ….. năm ……, ông/bà ………………… có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công cụ, dụng cụ, tài sản và công việc  cho phòng (3) ……………………..

Ông/bà ……………….. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ông/bà ………………;

– Ban Giám đốc Công ty;

– Phòng………………..;

– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định sa thải

(1) Quyết định xử lý kỷ luật người lao động chỉ được ban hành sau khi diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật công trạng đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

(2) Sai phạm của người bị sa thải phải là hành vi được pháp luật cho phép áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

(3) Phòng, ban, bộ phận nơi người công tích làm việc hoặc nơi có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ người bị sa thải.

Lưu ý: Sau khi ra quyết định sa thải, người sử dụng công sức phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Cụ thể tại đây.

Ngoài ra, để sử dụng các biểu mẫu khác trong quá trình làm việc, có thể tham khảo tại đây.

Thùy Linh

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *