Mẫu giấy chuyển sinh hoạt Công đoàn

Ngày đăng: 20/09/2013, 07:10

Công đoàn giáo dục quỳnh lu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công Đoàn Trờng THCS Quỳnh Phơng Độc lập Tự do Hạnh phúc **************@************** *********&********* Số: Giấy giới thiệu Chuyển sinh hoạt công đoàn Kính gửi: BCH Công đoàn Trờng THCS Tiến Thuỷ Ban chấp hành công đoàn trờng THCS Quỳnh Phơng Trân trọng giới thiệu đồng chí: Hồ Thị Bình Sinh ngày: 10 tháng 02 năm 1979 Là đoàn viên thuộc Công đoàn trờng THCS Quỳnh Phơng Đã đóng Công đoàn phí hết tháng 9 năm 2008 Nay đợc chuyển công tác về trờng THCS Tiến Thuỷ Vậy BCH Công đoàn trờng THCS Quỳnh Phơng chuyển sinh hoạt Công đoàn cho đ/c Bình về sinh hoạt tại Công đoàn trờng THCS Tiến Thuỷ. Rất mong các đồng chí giúp đỡ đ/c Bình hoàn thành nhiệm vụ Quỳnh phơng, ngày 25 tháng 9 năm 2008 T/M BCH Công Đoàn Chủ tịch Trần Quang Ngọc Công đoàn giáo dục quỳnh lu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công Đoàn Trờng THCS . Độc lập Tự do Hạnh phúc **************@************** *********&********* Số: . Giấy giới thiệu Chuyển sinh hoạt công đoàn Kính gửi: Ban chấp hành công đoàn trờng THCS Trân trọng giới thiệu đồng chí: Sinh ngày: . tháng năm . Là đoàn viên thuộc Công đoàn trờng THCS Đã đóng Công đoàn phí hết tháng năm Nay đợc chuyển công tác về trờng THCS Vậy BCH Công đoàn trờng THCS chuyển sinh hoạt Công đoàn cho đ/c về sinh hoạt tại Công đoàn tr ờng THCS Rất mong các đồng chí giúp đỡ đ/c . hoàn thành nhiệm vụ ., ngày tháng năm 2008 T/M BCH Công Đoàn Chủ tịch . trờng THCS Tiến Thuỷ Vậy BCH Công đoàn trờng THCS Quỳnh Phơng chuyển sinh hoạt Công đoàn cho đ/c Bình về sinh hoạt tại Công đoàn trờng THCS Tiến Thuỷ. Rất. *********&********* Số: Giấy giới thiệu Chuyển sinh hoạt công đoàn Kính gửi: BCH Công đoàn Trờng THCS Tiến Thuỷ Ban chấp hành công đoàn trờng THCS Quỳnh

[external_link_head]

[external_link offset=1]

– Xem thêm –

[external_link offset=2]

Xem thêm: Mẫu giấy chuyển sinh hoạt Công đoàn, Mẫu giấy chuyển sinh hoạt Công đoàn, Mẫu giấy chuyển sinh hoạt Công đoàn [external_footer]

Viết một bình luận