Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Giấy chứng nhận réto viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là mẫu giấy chứng nhận được sở giáo dục và đào tạo cấp cho giáo viên bộ môn của một trường nào đó, chứng nhận về việc giáo viên đó đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bộ môn mà mình đang tham gia giảng dạy. Mẫu nêu rõ tên giáo viên được chứng nhận, ngày tháng chứng nhận…. Mời các người chơi cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại đây.

Quý khách đang xem: Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Phiếu nhận xét của giá buốto viên hướng dẫn

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm

Xem nhiều hơn: Cách chơi Rubik 3×3 dễ hiểu nhất cho người mới

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Nội dung chính yếu của mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………..

Chứng nhận đồng chí: ……………………

Giáo viên môn: ……………………. Trường THPT ……………

Đạt giải ………… Tại hội thi lạnh lẽoo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Năm học 20……… – 20………

Xem nhiều hơn: Bộ Nội vụ

…………., ngày…..tháng…..năm…..

QĐ số ………. QĐ-………… ngày …./…/20…..

Chứng nhận số …..

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên minh dưới đây.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *