Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên chủ tịch nước mới nhất

Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên chủ tịch nước mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể là gì? Mẫu đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể để làm gì? Mẫu đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể 2021? Hướng dẫn và lưu ý làm đơn? Các thông tin liên quan?

Quý khách đang xem: Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên chủ tịch nước mới nhất

Ngày nay, việc hình thành các hộ kinh doanh cá thể ngày càng chung. Tuy nhiên, không phải hộ cá thể nào cũng có khả năng đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh. Khi kinh doanh hộ cá thể có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động. để tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể đầu tiên các hộ kinh doanh cá thể rất quan tâm tới Mẫu đơn để xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể để thuận tiện đề đạt thông tin và nguyện vọng tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể của mình

1. Mẫu đơn xin nghỉ hoảng doanh hộ cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ; chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm; sử dụng không quá mười công huân; không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Mẫu đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể là mẫu đơn với các thông tin xin tạm ngừng các hoạt động kinh doanh như trên

2. Mẫu đơn xin nghỉ kinh hồn doanh hộ cá thể để làm gì?

Mẫu đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể để Tạm dứt kinh doanh hộ cá thể là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh với các thông tin chi tiết đẻ trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét việc xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể.

3. Mẫu đơn xin nghỉ kinh hoàng doanh hộ cá thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm …

THÔNG BÁO

Về việc tạm xong xuôi kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……

Tên hộ e doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……

Số Giấy chứng nhận hộ hoảng hồn doanh:……….

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: …….

Địa điểm kinh doanh:………

Xem nhiều hơn: Giải mã giấc mơ: Nằm mơ thấy xây nhà điềm báo gì, lành hay dữ? con số liên quan

Điện thoại:…… Fax (nếu có):………

Email (nếu có): …… Website (nếu có):……

Thông báo tạm xong kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ……..

Thời điểm bắt đầu tạm chấm dứt: Ngày……….. tháng ……… năm ………

Thời điểm kết thúc tạm chấm dứt: Ngày ………. tháng ……… năm ……..

Lý do tạm chấm dứt: ………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

4. Hướng dẫn và lưu ý làm đơn

Hồ sơ tạm xong xuôi kinh doanh hộ cá thể như sau:

Khi tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể trên 30 ngày thì chủ hộ sẽ phải chuẩn bị hồ sơ báo cáo tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

– Thông báo tạm xong kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể theo mẫu do Bộ Kế hoạch đầu tư quy định tại Phụ lục III – 4 Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT

– Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh hồn doanh cá thể

– Bản sao giấy tờ nhân thân của chủ thể nộp hồ sơ lên tiếng tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể

– Giấy ủy quyền nếu việc thông báo thực tạm ngừng kinh doanh được thực hiện bởi chủ thể không phải người đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh.

Chủ thể thực hiện có thể nộp kèm trong hồ sơ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh cho việc tạm hoàn thành kinh doanh là hợp pháp.

Các bước tạm xong kinh doanh hộ cá thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị trước khi thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

– Xác định trường hợp tạm ngừng kinh doanh của mình có cần phải thực hiện thủ tục lên tiếng với cơ quan có thẩm quyền không?

– Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, xin xác nhận và thực hiện công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu khi quan trọng.

– Xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ lên tiếng để chuẩn bị số lượng bộ hồ sơ phù hợp.

– Các chủ thể hoàn thiện hồ sơ công bố tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể bao gồm các giấy tờ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên tiếng tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Các chủ thể nộp hồ sơ báo cáo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất là trước khi tạm ngừng kinh doanh 15 ngày.

Cụ thể, các chủ thể phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 01 bộ hồ sơ đến Chi cục thuế huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả công bố tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể

Xem nhiều hơn: Đọc truyện tranh Manhwa, Manga, Manhua Online

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Tài chính – kế hoạch sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh cá thể đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ lên tiếng đầy đủ và hợp lệ.

Đối với cơ quan thuế, cơ quan thuế không xác nhận việc tạm chấm dứt kinh doanh của hộ cá thể mà sẽ hoàn thiện hồ sơ thuế để làm căn cứ tính thuế của hộ cá thể khi đến kỳ hạch toán, quyết toán.

5. Các thông tin liên quan

Điều 79 Nghị định 01/2021 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp định nghĩa về hộ kinh doanh cá thể như sau: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh”.

Hộ kinh doanh cá thể là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc do một hộ gia đình làm chủ, được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm cố định, có dưới mười công trạng và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

Pháp luật có pháp luật cho phép hộ kinh doanh cá thể tạm ngưng hoạt động kinh doanh của mình tại Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ – CP như sau:

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải công bố với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

– Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi lên tiếng bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận báo cáo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh cá thể có thể tạm ngừng kinh doanh trong thời gian không quá 01 năm và phải thực hiện thủ tục tạm hoàn thành kinh doanh hộ cá thể với cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tạm ngưng:

– Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể lên tiếng hoạt động trở lại. Việc hộ cá thể ngừng hoạt động không được quá 01 năm.

– Trường hợp tạm chấm dứt kinh doanh từ 30 ngày trở lên; hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm xong kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm chấm dứt kinh doanh.

Nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngưng hoạt động hoảng sợ doanh hộ cá thể:

– Cơ quan Nhà nước yêu cầu phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh; khi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra báo cáo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời lên tiếng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

– Chủ hộ kinh doanh chủ động ngừng hoạt động kinh doanh vì các lý do cá nhân như du lịch; chủ hộ đi học nghề; chủ hộ cần thực hiện hoạt động kinh doanh khác để huy động vốn,

Hệ quả pháp lý nếu không lên tiếng khi tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể:

Hộ kinh doanh không báo cáo về việc tạm ngừng kinh doanh theo thủ tục; hộ kinh doanh sẽ bị phạt hành chính theo quy định Nghị định 155/2013/NĐ-CP như sau:

– Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 0888806742 đồng đến 0888806742 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh nhiều hơn 30 ngày mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lên tiếng việc tạm ngừng kinh doanh.

– Ngoài bị phạt hành chính như trên, hộ kinh doanh của gia đình có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh khi ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không công bố với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;

Trên đây là những thông tin cần thiết về nghỉ kinh doanh hộ cá thể như mẫu đơn yêu cầu nghỉ kinh doanh hộ cá thể, hướng dẫn làm đơn, các thủ tục và thông tin pháp lý liên quan giúp người chơi đọc có thêm thông tin cần thiết để có thể tiến hành yêu cầu nghỉ kinh doanh hộ cá thể một cách nhanh chóng và chính xác nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật đề ra.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *