Mẫu CV bằng Tiếng Anh – Mẫu lý lịch tự thuật bằng Tiếng Anh

hoatieu.vn xin giới thiệu biểu mẫu lý luật tự thuật bằng tiếng Anh để bạn đọc tham khảo khi muốn hoàn thiện hồ sơ xin việc. CV viết bằng tiếng Anh sẽ thu hút người đối diện và gây ấn tượng cho người tuyển dụng.

CV tiếng Anh là viết tắt của cụm từ “Curriculum Vitae” trong tiếng Anh, có nghĩa là “Sơ Yếu Lý Lịch”. Nhưng hiểu đúng bản chất, CV là bản tóm tắt cá nhân về mục tiêu nghề nghiệp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thành tựu đạt được, hoạt động xã hội và các kỹ năng liên quan tới công việc mà bạn muốn ứng tuyển.

[external_link_head]

Thông thường một bản CV bằng tiếng Anh (Curriculum Vitae) thường có 6 mục chính sau:

CHRISTOPHER MORGAN

CONTACT

Address:

177 Great Portland Street, London W5W 6PQ

Phone:

0888806742

Email:

danhgiaazz@gmail.com

LANGUAGES

Spanish – C2

Chinese – A1

German – A2

OBJECTIVE

Provide analysis data support in a company as Data Analyst.

WORK EXPERIENCE

04/0888806742/018

[external_link offset=1]

Data Analyst, GHT Company, Madrid Spain

Responsibilities:

· Establish operation strategy in a team for improving sales

· Prepare data and information for making regular report data analysis

03/2012 – 05/2014

Data Analyst, Startup Corporation, Madrid Spain

Responsibilities:

· Composed Java program for interfacing with Oracle database

· Performed data analysis especially financial data

· Performed data analysis especially financial data

EDUCATION

0888806742

Bachelor Degree of Computer Science, Technical University of Madrid

0888806742

Certified as Data Analyst, Data Analyst Certification, Technical University of Madrid

ADDITIONAL SKILLS

Database operation: Microsoft Office Access, Oracle 8i

Statistical operation: SPSS, STATA

Programming: C++, SQL, HTML

Programming: C++, SQL, HTML

REFERENCES

References available on request

CV FORM FOR New Century Soft

I. POSITION APPLIED FOR: ……………………………….

II. PERSONAL (Details required / CV):

Full Name: ……………………………………………………………………………………………………………..

Address: …………………………………………………………………………………………………………………

City: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Country: ………………………………………………………………………………………………………………….

Phone: ……………………………………………………………………………………………………………………

Mobile: ……………………………………………………………………………………………………………………

[external_link offset=2]

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………

Personal Website: ………………………………………………………………………………………………

Date of Birth: ……………………………………………………………………………………………………

Place of Birth ………………………………………………………………………………………………….

ID-Card No: …………………………………………………………………………………………………….

Marital Status: …………………………………………………………………………………………………….

Male/Female: ……………………………………………………………………………………………………

Nationality: ……………………………………………………………………………………………………..

Former/Dual Nationality ……………………………………………………………………………………….

No of Children: ………………………………………………………………………………………….

III. AVAILABILITY

Available start date: ………………………………………………………………………………………..

Part time/Full time: …………………………………………………………………………………………

IV. EDUCATION HISTORY (Most recent first):

University/School: ……………………………………………………………………………………….

Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….

V. COURSES ATTENDED

School/College: ……………………………………………………………………………………………..

Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..

School/College: …………………………………………………………………………………………………

Qualifications: …………………………………………………………………………………………………..

School/College: …………………………………………………………………………………………………

Qualifications: ……………………………………………………………………………………………….[external_footer]

Viết một bình luận