manipulate

manipulate

manipulate verb [t] (influence)

smart vocabulary: related words and phrases

manipulate verb [t] (use hands)

smart vocabulary: related words and phrases

you can also find related words, phrases, and synonyms in the topics:

(definition of manipulate from the cambridge advanced learner’s dictionary & thesaurus © cambridge university press)

Quý khách đang xem: manipulate

manipulate | american dictionary

manipulate verb [t] (influence)

manipulate verb [t] (touch)

(definition of manipulate from the cambridge academic content dictionary © cambridge university press)

translations of manipulate

in chinese (traditional)

影響, (常指以不正當手段)操縱,控制, 用手…

in chinese (simplified)

影响, (常指以不正当手段)操纵,控制, 用手…

in more languages

in japanese

in turkish

Xem nhiều hơn: Vì sao nằm mơ thấy gà trống màu trắng

in french

in catalan

in arabic

in czech

in danish

in indonesian

in thai

in vietnamese

in polish

in malay

in german

in norwegian

in korean

in italian

in russian

Xem nhiều hơn: Đầu số 0939 là mạng gì và cách chọn sim số 0939 ấn tượng

ustalıkla idare etmek, yönlendirmek…

يَسْتَميل (سَخْصًا ما), يُعالِج بِمَهارة (شَيْئًا ما)…

mengendalikan, memanipulasi…

điều khiển khéo léo, lôi kéo…

mengendalikan, memanipulasi…

geschickt bedienen, beeinflussen…

manipulere, håndtere, betjene…

манипулировать, умело обращаться…

need a translator?

get a quick, free translation!

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *