Mẫu sổ Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200 – Cách lập

Mẫu sổ Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200 – Cách lập

Mẫu sổ Nhật ký bình thường theo Thông tư 133 và 200 – Cách lập


Hướng dẫn cách lập Sổ Nhật ký thông thường theo Thông tư 133 và 200. Mẫu sổ Nhật ký phổ biến S03a-DNN, nội dung, Kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký chung.

1. Mẫu sổ Nhật ký bình thường theo Thông tư 133:

 

Quý khách đang xem: Mẫu sổ Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200 – Cách lập

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm…

Đơn vị tính:…………..

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
      Số trang trước chuyển sang          
 

 

 

 

 

 

 
         
Cộng chuyển sang trang sau x x x    

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

 

Xem nhiều hơn: Chia sẻ bộ giáo trình Inventor đầy đủ nhất! – Cơ Khí Z


Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

——————————————————————-

Tải Mẫu sổ Nhật ký tầm thường theo Thông tư 133 word:

 
Tải mẫu Sổ Nhật ký thông thường theo Thông tư 200 word:

Tải Mẫu Sổ Nhật ký Chung Excel theo Thông tư 133 và 200:

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
danhgiaazz@gmail.com  (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 
2. Cách lập Sổ Nhật ký chung:

 

a) Nội dung:

– Sổ Nhật ký phổ biến là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái . Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Xem nhiều hơn: Công nghệ 8 Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động


b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Kết cấu sổ Nhật ký thông thường được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này:
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.
– Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký bình thường đã được ghi vào Sổ Cái.
– Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

– Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

– Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
 
Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký tầm thường. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký tầm thường nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký tầm thường. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký tầm thường. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký thông thường và các sổ Nhật ký đặc biệt.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *