Lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định nghĩa đường trung trực của một đoạn thẳng

[external_link_head]

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

\(d\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(AB\)

[external_link offset=1]

2. Định lí 1:

Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó

GT : \(d\) là trung trực  của \(AB\)

       \(M ∈ d\)

KL : \(MA = MB\)

Định lí 2:

[external_link offset=2]

Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó

Lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

3. Nhận xét

Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Loigiaihay.com [external_footer]

Viết một bình luận