LIỆU PHÁP THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG CẬP NHẬT ASFA GUIDELINE 2016

LIỆU PHÁP THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG CẬP NHẬT ASFA GUIDELINE 2016

Tóm tắt

1. Định nghĩa

[external_link_head]

[external_link offset=1]

  • Phân tách máu (Apheresis): Là phương pháp tách một hay nhiều thành phần của máu, sau đó trả lại cơ thể.
  • Phân tách huyết tương (Plasmapheresis): Là phương pháp tách và loại bỏ một phần nhỏ huyết tương (<15% thể tích huyết tương bệnh nhân) và thường không sử dụng dịch thay thế.
  • Thay thế huyết tương (Therapeutic plasma exchange – TPE): Là phương pháp tách và loại bỏ một thể tích lớn huyết tương của bệnh nhân và bù lại bằng dịch thay thế phù hợp (dung dịch albumin hoặc huyết tương tươi đông lạnh).

2. Mục đích của thay huyết tương

[external_link offset=2]

Loại bỏ các chất gây bệnh: hoặc có trọng lượng phân tử lớn (>30-50,000 daltons) hoặc gắn kết với protein của huyết tương, do đó không thể loại bỏ bằng các phương pháp lọc máu thông thường như:Globulin miễn dịch, Paraproteins, lipoproteins, Cytokines, Các độc chất, các sản phẩm chuyển hóa…Bổ sung các chất bị thiếu hoặc có lợi trong máu


[external_footer]

Viết một bình luận