Lệnh kéo dài đối tượng trong cad – Hướng dẫn sử dụng chi tiết ⋆ AutoCAD

Lệnh kéo dài đối tượng trong cad


1. Cách kéo dài đối tượng trong CAD – lệnh EXTEND trong CAD

Lệnh kéo dài đối tượng trong cad – Muốn kéo dài đối tượng trong CAD ta có các cách sau:

 • Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh EXTEND hoặc EX
 • Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn EXTEND

-Ý nghĩa: Lệnh Extend dùng để kéo dài các đối tượng đến các đối tượng được chọn làm cạnh biên. (Ngược lại với lệnh Trim).

[external_link_head]

2. Sơ đồ thực hiện lệnh kéo dài đối tượng trong CAD – lệnh EXTEND trong CAD

Chú ý:

[external_link offset=1]

 • Nếu tại dòng nhắc “Select objects:” Ta muốn chọn tất cả các đối tuợng làm biên thì ta nhấn Enter thì sẽ xuất hiện dòng nhắc tiếp theo:
  • Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: Kích chọn đối tượng cần kéo dài.
 • 3. Các lựa chọn của lệnh kéo dài đối tượng trong CAD – lệnh EXTEND trong CAD
 • 3.1 – Edge: Sử dụng lựa chọn này với chức năng Extend dùng để kéo dài một đối tượng đến giao với một đối tượng không giao với nó nhưng mà nếu kéo dài thì hai đối tượng sẽ giao nhau (Hình VI – 60c).

Khi ta gọi lệnh hãy chú ý:

 • Current settings: Projection=View, Edge=None
 • Select boundary edges …
 • Nếu mà ta thấy Edge=None hiển thị thì khi ta thực hiện lệnh AutoCAD sẽ không thể kéo dài đối tượng đến giao với đường kéo dài của đối tượng được chọn làm cạnh biên, thì từ dòng:
 • Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: E – Enter
 • Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>:E – Enter
 • 3.2 – Undo: Lựa chọn này cho phép ta phục hồi lại lệnh ta vừa thực hiện.
 • 4. Ví dụ

-Dùng lệnh Extend với lựa chọn Edge để kéo dài đối tượng L1L2 đến giao với đối tượng L3.

 • Command: EXTEND (EX) – Enter
 • Select objects: Kích chọn đối tượng L1 (Hình VI – 69b).
 • Select objects: – Enter
 • Select object to extend or shift-select to trim [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: E – Enter
 • Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: E – Enter
 • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ Undo]: – Enter
 • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ Undo]: Kích chọn đối tượng L2 (Hình 3 – b).
 • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ Undo]: Kích chọn đối tượng L3 (Hình 3 – b).
 • Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/ Crossing/ Project/ Edge/ Undo]: – Enter
 • Tìm hiểu thêm: Lệnh Trim trong CAD

   

Để sử dungj thành thạo các phần mềm xây dựng bạn có thể tham gia các khóa học xây dựng tai Rdsic – Trung tâm đào tạo về phần mềm uy tín mà chúng tôi giới thiệu đến cho các bạn

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Ngoài ra còn nhiều tài liệu hấp dẫn khác tại Atocad mời bạn tham khảo!

[external_link offset=2]

Các bài viết hướng dẫn khác:

Lệnh divide trong AutoCAD – Chia đối tượng trong CAD

Lệnh oops trong AutoCAD – Phục hồi đối tượng bị xoá trong cad

Lệnh redraw trong AutoCAD – Tái tạo màn hình

Lệnh regen trong AutoCAD – Tái tạo đối tượng trên màn hình

Lệnh len – Lệnh lengthen trong AutoCAD – Lệnh thu ngắn đối tượng trong cad

[external_footer]

Viết một bình luận