Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Sư đoàn 346 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm huấn luyện, SSCĐ, thâm nhập, phúc tra, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xác định đây là nội dung đặc biệt quan trọng để thành lập đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Những năm qua, Sư đoàn 346 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng thành lập chính quy, rèn luyện kỷ luật, đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên còn có những mặt chưa thực sự vững chắc. Đơn vị còn xảy ra vi phạm về vay nợ nặng lãi, chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy không nghiêm, vi phạm chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên… làm ảnh hưởng đến truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và kết quả xây dựng Sư đoàn VMTD.

Quý khách đang xem: Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Lãnh đạo nâng cao chất lượng         thành lập chính quy, rèn luyện kỷ luật

Chỉ huy Sư đoàn 346 với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: TRUNG KIÊN

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định nguyên nhân căn bản là do một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy chưa thực sự đề cao trách nhiệm, chưa chú trọng đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Việc quản lý các mối quan hệ xã hội của bộ đội, duy trì kỷ luật có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chủ quan; chưa duy trì thực hiện nghiêm các chế độ công tác, học tập, sinh hoạt… Vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận chưa được phát huy; tính tiền phong gương mẫu, tự học, tự rèn của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế; công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm có lúc chưa kịp thời, thiếu cụ thể, tỉ mỉ, chưa có biện pháp kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Xem nhiều hơn: Synchronize Q-Smart S20

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 07/CT-TM ngày 0888806742 của Tổng Tham mưu trưởng về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong quân đội, Đảng ủy Sư đoàn đã ra Nghị quyết số 826-NQ/ĐU ngày 0888806742 về lãnh đạo tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy năm 2020 nhằm tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quyết tâm đưa việc thực hiện các chế độ, quy định đi vào nền nếp, mang tính tự giác cao, chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật. Với những chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, nhạy bén đấu tranh kiên quyết làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối; không có quân nhân vắng mặt trái phép, đào, bỏ ngũ cắt quân số; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, công phu, sinh hoạt và mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan; chấm dứt hiện tượng quân nhân sử dụng giấy tờ tùy thân để tín chấp vay nợ quá khả năng thanh toán và tình trạng cắm ký nợ hàng quán; không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%, không có vụ việc nghiêm trọng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp cụ thể: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, nâng cao nhận thức, ý thức nghĩa vụ của mọi quân nhân trong thực hiện. Chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, trọng tâm là quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1535-CT/ĐU của Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; phương châm “3 đề cao, 5 chống” mà Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 0888806742 xác định và Nghị quyết số 773A-NQ/ĐU ngày 0888806742 của Đảng ủy Sư đoàn về chỉ huy xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông năm 2020.

Đảng ủy Sư đoàn chú trọng phát huy vai trò chỉ huy của các cấp ủy, chính ủy, người chỉ huy; của cơ quan chức năng các cấp, các tổ chức trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, lấy kết quả chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy và việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì các cấp.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xử lý tư tưởng nảy sinh ở đơn vị, vận dụng phù hợp với thực tiễn đơn vị.

Xem nhiều hơn: 277+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện lạnh | e4Life.vn

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Đội ngũ cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ, cấp trên làm gương cho cấp dưới, chiến sĩ cũ làm gương cho chiến sĩ mới, đảng viên làm gương cho quần chúng cả về lời nói và việc làm với phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”. Chú trọng công tác quản lý bộ đội khi đơn vị hoạt động phân tán, bộ phận nhỏ lẻ ngoài doanh trại và trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; các dịp lễ, tết. Quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của lính đặc biệt quan tâm giáo dục, quản lý quân nhân cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì chấp hành nghiêm kế hoạch công tác, nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật”; hoạt động “Tổ tư vấn pháp luật”; sinh hoạt tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận; các hoạt động VHVN, TDTT, vui chơi giải trí lành mạnh, thú vị đông bộ đội tham gia vào các giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên thân mật, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định về quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, sinh hoạt và an toàn giao thông. 

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *