Làm mờ video – YouTube Trợ giúp


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tính năng lưu làm video mới sẽ sớm ngừng hoạt động: Tính năng lưu làm video mới khi bạn cắt bớt hoặc làm mờ video sẽ ngừng hoạt động sau ngày 17 tháng 3 năm 2021. Tính năng này ít khi được sử dụng nên chúng tôi sẽ loại bỏ để tập trung phát triển các công cụ khác dành cho nhà sáng tạo. Bạn có thể tải video đã chỉnh sửa xuống rồi tải lại lên để xuất bản các thay đổi.

Bạn có thể dùng YouTube Studio trên máy tính để làm mờ một số phần trong video.

Làm mờ khuôn mặt

Làm mờ video - YouTube Trợ giúp

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Trình chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào LÀM MỜ MỘT SỐ PHẦN TRONG VIDEO rồi chọn Làm mờ khuôn mặt.
 6. Sau khi quá trình xử lý hoàn tất, hãy chọn các khuôn mặt mà bạn muốn làm mờ rồi nhấp vào Áp dụng.
 7. Nhấp và kéo hộp để điều chỉnh vùng làm mờ.
 8. Nhấp vào Lưu.

Vùng làm mờ tùy chỉnh

Làm mờ video - YouTube Trợ giúp

[external_link offset=2]

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Trình chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào LÀM MỜ MỘT SỐ PHẦN TRONG VIDEO rồi chọn Vùng làm mờ tùy chỉnh.
 6. Nhấp và kéo hộp để điều chỉnh vùng làm mờ.
 7. Nhấp vào Lưu.

Tùy chọn khác

 • Di chuyển vùng làm mờ đến vị trí khác: Nhấp vào một vị trí bên trong hộp và kéo.
 • Thay đổi hình dạng vùng làm mờ: Chọn Hình chữ nhật hoặc Hình bầu dục làm hình dạng vùng làm mờ.
 • Đổi kích thước vùng bị làm mờ: Nhấp và kéo góc bất kỳ của hộp để làm mờ vùng lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
 • Thay đổi thời điểm làm mờ: Nhấp và kéo hai đầu của dòng thời gian để thiết lập thời điểm bắt đầu và ngừng làm mờ.
 • Cố định vùng bị làm mờ: Chọn Cố định vị trí làm mờ để đảm bảo vùng bị làm mờ luôn cố định tại một vị trí.
 • Làm mờ nhiều vùng: Nhấp và kéo các hộp mới lên trên những phần mà bạn muốn làm mờ.
 • Bạn có thể tải video đã chỉnh sửa xuống rồi tải lại lên để xuất bản các thay đổi bạn đã thực hiện.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Viết một bình luận