Làm mờ Video & Hình ảnh – Ứng dụng trên Google Play

Ứng dụng này cho phép bạn áp dụng hiệu ứng làm mờ trên video và hình ảnh trong trong điện thoại hoặc các phương tiện truyền thông được chụp bằng camera.

Không giống như các ứng dụng khác bạn có thể xác định nhiều khu vực để làm mờ bằng hình chữ nhật hoặc hình tùy chọn (chọn hình dây/sử dụng ngón tay chọn), bạn cũng có thể xác định khoảng thời gian cho mỗi khu vywch và điều chỉnh cường độ của bộ lọc làm mờ cùng với tùy chọn để làm mờ vùng đã được chọn hoặc bỏ chọn.

Nền của hình ảnh/video cũng có thể được thay đổi để phù hợp với tỉ lệ cụ thể.

✔Ngay khi bạn khởi động ứng dụng, ứng dụng hiện lên tùy chọn để chọn ảnh hoặc viedo

✔Sau khi chọn bạn được hỏi nếu bạn muốn chọn từ bộ sưu tập hoặc chụp mới

✔Ở màn hình tiếp theo, ở thanh công cụ dưới cùng bạn thấy 2 tùy chọn, đầu tiên là chọn dây/làm mờ bằng bút chì hoặc tùy chọn khác là làm mờ bằng hình chữ nhật, sử dụng lựa chọn làm mờ bút chì/chọn dây bạn có thể dùng tay để xác định vùng làm mờ và trong trường hợp khác bạn có thể sử dụng khu vực hình chữ nhật có thể điều chỉnh, sau khi chọn được vùng làm mờ hãy bấm nút lưu ở góc trên bên phải và chờ ứng dụng xử lý.

[external_link_head]

Cách cho phép phát hiện đối tượng

Sau khi xác định được vùng đối tượng, bấm nút cạnh nút + ở thanh dưới cùng.

Cách sử dụng màu thay thế làm mờ để ẩn đối tượng

Bấm nút 🎨 ở thanh dưới cùng và chọn màu mong muốn.

[external_link offset=1]

Làm cách nào để xác định nhiều vùng làm mờ

Trong trường hợp chọn biểu tượng dây bạn có thể thêm nhiều khu vực mà bạn muốn dùng ngón tay chọn và trong trường hợp hình chữ nhật bạn có thể dùng nút + ở thanh công cụ ở dưới cùng để thêm khu vực hình chữ nhật mới để làm mờ.

Các tùy chọn làm mờ khác nhau là gì

Bạn có thể xác định khoảng cho mỗi khu vực mà có thể áp dụng bộ lọc làm mờ, bạn cũng có thể làm mờ phần của video và hình ảnh đã được chọn hoặc bỏ chọn.

Làm cách nào để phóng to khu vực để làm mờ

Đầu tiên bấm vào nút thứ 5 ở thanh công cụ dưới cùng (Hình bàn tay) rồi búng để phóng to khu vực chọn, sau đó bấm vào biểu tượng số 1 hoặc 2 ở thanh công cụ ở dưới cùng để chọn công cụ làm mờ phù hợp và áp dụng cho khu vực bạn chọn, sau khi làm xong và ấm nút phóng to để chuyển sang chế độ bình thường.

Làm cách nào để tăng tốc độ xử lý

Từ màn hình thiết đặt (cạnh nút lưu) bạn có thể chọn tốc độ xử lý nhanh/siêu nhanh nhưng lưu ý làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm đầu ra.

Làm cách nào để xác định khoảng thời gian của vùng làm mờ

Đầu tiên chọn khu vực bạn muốn áp dụng khoảng thời gian bằng cách chạm vào(Khu vực được thêm lần rước sẽ được chọn theo mặc định) sau đó bấm vào biểu tượng đồng hồ (biểu tượng thứ 3 từ trái sang) trong màn hình tiếp theo bạn có thể xác định khoảng thời gian cho vùng làm mờ được chọn, bạn có thể thêm một khoảng thời gian bằng cách bấm biểu tượng dấu + ở góc trên của màn hình.

[external_link offset=2]

Làm cách nào để thay đổi tỉ lệ

Bạn có thể sử dụng tùy chọn thứ 4

[external_footer]

Viết một bình luận