Koibito Nghĩa Là Gì?

Ý nghĩa của từ koibito là gì:

koibito nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ koibito. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa koibito mình

[external_link_head]


16 Koibito Nghĩa Là Gì?   3 Koibito Nghĩa Là Gì?

[external_link offset=1]

Là một từ tiếng Nhật có nghĩa là: Người yêu, người tình, tình nhân, người bạn đời, bạn trai/ bạn gái,…

(Người Nhật chỉ nói từ này với người mà họ thực sự yêu mà thôi)

Koibito Nghĩa Là Gì?ThuyNguyen – Ngày 28 tháng 7 năm 2013


10 Koibito Nghĩa Là Gì?   4 Koibito Nghĩa Là Gì?

Là một từ tiếng Nhật có nghĩa là: Người yêu, người tình, tình nhân, người bạn đời, bạn trai/ bạn gái,…

(Người Nhật chỉ nói từ này với người mà họ thực sự yêu mà thôi)

[external_link offset=2]

Ẩn danh – Ngày 26 tháng 7 năm 2015


Thêm ý nghĩa của koibito

Số từ:

Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)


<< 222222 gia hân >>

[external_footer]

Viết một bình luận