Kiểm tra 1 tiết hình học 9 chương III – Toán 9 – Nguyễn Song – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn:

Người gửi: Nguyễn Song (trang riêng)

Ngày gửi: 15h:28′ 0888806742

Dung lượng: 30.8 KB

Số lượt tải: 3124

Số lượt thích: 0 người

[external_link_head]

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT – HK II

Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương III – Môn : HÌNH HỌC 9 – Năm học 0888806742

Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : …….. / ……./2016

[external_link offset=1]

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ A

I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Góc nội tiếp là góc có :

A/Đỉnh nằm trên đường tròn ; B/Hai cạnh chứa hai dây của đường tròn ;

C/Đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây của đường tròn;

D/Đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 2 : Các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

A/Góc nhọn ; B/ Góc vuông ; C/ Góc tù ; D/ Góc bẹt .

Câu 3 : Trong một đường tròn hai góc nội tiếp bằng nhau thì

A/Cùng chắn một cung ; B/Cùng chắn hai cung bằng nhau;

C/Cùng bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó, D/Có số đo bằng số đo của cung bị chắn.

Câu 4 : Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng :

A/Tổng số đo hai cung bị chắn ; B/Nửa hiệu số đo hai cung bị chắn ;

C/Nửa tổng số đo hai cung bị chắn ; D/Bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn cung đó.

Câu 5 : Trong một đường tròn, số đo của góc có đỉnh nằm bên ngoài và số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn cùng chắn hai cung thì:

A/Hai góc bằng nhau, B/ Góc có đỉnh ở bên ngoài lớn hơn góc có đỉnh ở bên trong , C/Góc có đỉnh ở bên trong lớn hơn góc có đỉnh ở bên ngoài; D/Không so sánh được.

Câu 6 : Tứ giác nội tiếp là tứ giác có :

A/Bốn cạnh cách đều một điểm cho trước; B/Tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 ;

C/Tổng số đo hai góc kề nhau bằng 1800; D/Hai đường chéo bằng nhau.

Câu 7: Hình thoi nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi hình thoi là:

A/Hình vuông, B/Hình chữ nhật, C/Hình thang cân, D/Hình bình hành

Câu 8: Trong các hình sau hình nào có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp :

A/Hình chữ nhật ; B/Hình thang cân, C/Hình vuông ; D/Hình bình hành

Câu 9: Diện tích hình quạt tròn cung n0 được tính theo công thức :

A/ S = , B/ S = ; C/ S = , D/ S =

Câu 10: Hình tròn có diện tích là 25( (cm2), thì chu vi sẽ là :

A/ 5( (cm) , B/ 10( (cm), C/ 20( (cm), D/ 25( (cm)

II/Tự luận(5 điểm)

Cho tam giác ABCvuông tại A (AB a)Chứng minh tứ giác AHOK nội tiếp.

b)Chứng minh tam giác CEF cân

c)Chứng minh OM tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB

d)Biết AB = 3cm, góc ABC = 600. Tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài tam giác ABC

Bài làm

[external_link offset=2]

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN KIỂM TRA MỘT TIẾT – HK II

Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương III – Môn : HÌNH HỌC 9 – Năm học 0888806742

Lớp : 9/. . . Ngày kiểm tra : …….. / ……./2016

Điểm

Nhận xét của thầy, cô giáo

ĐỀ B

I/Trắc nghiệm (5 điểm) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Góc ở tâm là góc có :

A/Đỉnh nằm trên đường tròn ; B/Hai cạnh là hai dây của đường tròn ;

C/Đỉnh trùng với tâm của đường tròn;

D/Đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 2 : Góc nội tiếp (nhỏ

[external_footer]

Viết một bình luận