.:| Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh:.

.:| Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh:.


 STT

Tên bài báo/báo cáo hội nghị khoa học

Quý khách đang xem: .:| Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh:.

Tên tạp chí/hội nghị

Năm thực hiện

Tên tác giả

Nội dung bài báo/báo cáo

1

Research on chemical components and functional properties of fish protein Isolate (FPI) from by-products of Pangasius hypophthalmus

Tạp chí Mekong Food 2, 9/2011

2011

ThS. Cao Xuân Thủy, PGS. TS. Hà Thanh Toàn, TS. Trần Thị Bích Lam

Chi tiết

2

Research and processing products tofu contains calcium and Isoflavone for female athletes

Tạp chí Mekong Food 2, 9/2011

2011

Xem nhiều hơn: Luyện Trí Nhớ ebook pdf

ThS. Đinh Hữu Đông

 Chi tiết

3

Hydrolysis of Pangasius hypophthalmus by-product to peptide form

Tạp chí Food bioprocess technol, 8/2011

2011

ThS. Cao Xuân Thủy, PGS. TS. Hà Thanh Toàn, TS. Trần Thị Bích Lam

Chi tiết

4

Processing of instant soft tofu with high content of Isoflavone and appropriately high content of calcium

Tạp chí Biofresh 7/2010

2010

ThS. Đinh Hữu Đông

5

Tối ưu hóa đa mục tiêu quá trình tinh sạch fructooligosaccharides (FOS) bằng Membrane G5

Tạp chí Khoa học Công nghệ – Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số 06/2010

2010

Lê Thị Hồng Ánh, Lê Xuân Hải, Nguyễn Đình Như Nguyện

Chi tiết

6

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật Diafiltration để nâng cao độ sạch của fructooligosaccharides (FOS) bằng Membrane DS-5-DL

Tạp chí Khoa học Công nghệ – Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Số 05/2010

2010

Lê Thị Hồng Ánh, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Chi tiết

7

Xem nhiều hơn: Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15 – Wemay

Optimization of  fructooligosacchacride’s production from sucrose using fructosyltransferase  (FTase)

14th World Congress of Food Science & Technology, Shanghai, China

2008

ThS. Lê Thị Hồng Ánh

8

Study of Purification of fructooligosacchacrides by nanofiltration

14th World Congress of Food Science & Technology, Shanghai, China

2008

ThS. Lê Thị Hồng Ánh

9

Nghiên cứu tối ưu điều kiện chuyển hóa saccharose thành  FOS  sử dụng kinh hãinzyme FTS

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư về “Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh,  y học và công nghiệp thực phẩm”, Hà Nội

2008

ThS. Lê Thị Hồng Ánh

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật trong quá trình tinh sạch fructooligosaccharides (FOS) bằng phương pháp lọc nano

Tạp chí Hóa học và ứng dụng  4/2009, số 7, trang 45-48

2008

ThS. Lê Thị Hồng Ánh

Chi tiết

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *