je t’aime nghĩa là gì?

Ý nghĩa của từ je t’aime là gì:

je t’aime nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ je t’aime. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa je t’aime mình

[external_link_head]


51 je t'aime nghĩa là gì?   14 je t'aime nghĩa là gì?

je t’aime là một từ tiếng Pháp. Có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh (giống như I love you trong tiếng Anh).

Đây là cụm từ được một tạp chí bình chọn là ngôn ngữ lãng mạn nhất để bày tỏ tình yêu


21 je t'aime nghĩa là gì?   9 je t'aime nghĩa là gì?

“je t’aime” là câu nói tiếng Pháp, có nghĩa tiếng Anh là “I love you”.

“je t’aime” thường được các bạn trẻ Việt Nam hiện đại dùng để tỏ tình một cách ngọt ngào với bạn gái/bạn trai của mình thay cho câu “anh yêu em/ em yêu anh”

[external_link offset=1]

Ẩn danh – Ngày 03 tháng 11 năm 2013


18 je t'aime nghĩa là gì?   8 je t'aime nghĩa là gì?

Là một câu tiếng Pháp, có nghĩa là anh yêu em hoặc em yêu anh! Người Pháp nói câu này khi họ thực sự rất yêu một ai đó.

je t'aime nghĩa là gì?vuvu – Ngày 22 tháng 7 năm 2013


17 je t'aime nghĩa là gì?   7 je t'aime nghĩa là gì?

“je t’aime” là câu nói tiếng Pháp, có nghĩa tiếng Anh là “I love you”.

“je t’aime” thường được các bạn trẻ Việt Nam hiện đại dùng để tỏ tình một cách ngọt ngào với bạn gái/bạn trai của mình thay cho câu “anh yêu em/ em yêu anh”


23 je t'aime nghĩa là gì?   14 je t'aime nghĩa là gì?

Có nguồn gốc từ tiếng Pháp, là cách thể hiện tình yêu của bạn tới một (hay nhiều) người khác.

Hãy chỉ nói ra câu này khi bạn thực sự yêu một ai đó nhé 🙂

je t'aime nghĩa là gì?iRosa – Ngày 20 tháng 7 năm 2013

[external_link offset=2]


15 je t'aime nghĩa là gì?   9 je t'aime nghĩa là gì?

– là một câu tiếng pháp có nghĩa là I love you trong tiếng anh- Anh yêu em/ Em yêu anh trong tiếng Việt

thể hiện cảm xúc yêu thương ngọt ngào giữa nam và nữ

VD: je t’aime, Wendy= I love you, Wendy= Anh yêu em, Wendy


9 je t'aime nghĩa là gì?   8 je t'aime nghĩa là gì?

Tớ thích cậu

Ẩn danh – Ngày 26 tháng 1 năm 2015
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.

Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa

[external_footer]

Viết một bình luận