ISUSPM.exe là gì? – Làm thế nào để Hủy bỏ nó?


ISUSPM.exe là gì? - Làm thế nào để Hủy bỏ nó?

ISUSPM.exe là gì?

ISUSPM.exe nó đang sử dụng một số lượng lớn của CPU và có thể là whts slowingmy máy tính lúc khởi động

[external_link_head]

Đó là ‘ InstallShield Update Service Scheduler’. Chương trình này không bắt buộc phải bắt đầu tự động khi bạn có thể chạy nó bất cứ khi nào bạn cần. Bạn nên vô hiệu hóa chương trình này để nó không mất tài nguyên không cần thiết.

[external_link offset=1]

Địa chỉ file là: C: \ Program Files \ Common Files \ InstallShield \ UpdateService \ ISUSPM.exe

Cách vô hiệu hóa này quá trình

Sử dụng các công cụ msconfig : Start> Run> Type-in : msconfig > Ok> Chọn tab ‘Startup’> Bỏ chọn mục ‘ISUSPM ‘> Nhấp vào nút ‘Apply / Ok’.Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!

[external_link offset=2]


Tags:ISUSPM.exe

[external_footer]

Viết một bình luận