IC 74HC595 là gì, sơ đồ chân, cách sử dụng, datasheet

74HC595 là gì

74HC595 là một thanh ghi dịch (shift register) hoạt động trên giao thức nối tiếp vào song song ra (Serial IN Parallel OUT).

Nó nhận dữ liệu nối tiếp từ vi điều khiển và sau đó gửi dữ liệu này qua các chân song song.

[external_link_head]

Có thể tăng 8 chân đầu ra bằng cách sử dụng chip đơn.

Cũng có thể kết nối song song nhiều hơn 1 thanh ghi dịch.

Giả sử đã kết nối ba thanh ghi dịch với bộ vi điều khiển, các chân đầu ra được tăng lên 8 x 3 = 24.

>>> Tham khảo giá và datasheet các sản phẩm

https://dientutuonglai.com/san-pham/?keyword=74hc595

Sơ đồ chân 74HC595

Số chân

Tên chân

Mô tả

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Chân output (Q1 đến Q7)

74hc595 có 8 chân đầu ra, trong đó có 7 chân này. Chúng có thể được kiểm soát nối tiếp

8

Ground

Nối đất

9

(Q7’) Serial Output

Chân này được sử dụng để kết nối nhiều hơn một 74hc595 dưới dạng xếp tầng

10

(MR) Master Reset

Reset tất cả các đầu ra ở mức thấp. Phải giữ ở mức cao để hoạt động bình thường

11

(SH_CP) Clock

[external_link offset=1]

Đây là chân đồng hồ mà tín hiệu đồng hồ phải được cung cấp từ vi điều khiển hoặc vi xử lý

12

(ST_CP) Latch

Chân Latch dùng để cập nhật dữ liệu vào các chân đầu ra. Nó kích hoạt mức cao

13

(OE) Output Enable

Chân OE được sử dụng để tắt đầu ra. Phải giữ ở mức thấp để hoạt động bình thường

14

(DS) Serial Data

Đây là chân mà dữ liệu được gửi đến, dựa trên đó 8 đầu ra được điều khiển

15

(Q0) Output

Chân đầu ra đầu tiên

16

Vcc

Chân này cấp nguồn cho IC, thường sử dụng + 5V


IC 74HC595 là gì, sơ đồ chân, cách sử dụng, datasheet

Đặc tính thông số kỹ thuật 74HC595

8-bit, thanh ghi dịch nối tiếp vào song song ra

Điện áp hoạt động: 2V đến 6V

Mức tiêu thụ điện: 80uA

Source ra / dòng sink: 35mA

Điện áp đầu ra bằng điện áp hoạt động

Điện áp đầu vào mức cao tối thiểu: 3,15V @ (Vcc = 4,5V)

Điện áp đầu vào mức thấp tối đa: 1.35V @ (Vcc = 4.5V)

Có thể dễ dàng xếp tầng với nhiều IC hơn để có nhiều đầu ra hơn

Tần số đồng hồ tối đa: 25Mhz @ 4.5V

Có các gói PDIP, GDIP, PDSO 16 chân

Thanh ghi dịch thay thế

STT

Tên

Loại

1

4035

Thanh ghi dịch song song vào song song ra 4 bit

2

74LS379

Thanh ghi dịch song song tứ

3

[external_link offset=2]

4014

Thanh ghi dịch tĩnh 4 bit

4

74LS166

Thanh ghi dịch 8 bit

5

74LS323

Thanh ghi dịch / lưu trữ 8 bit

6

74LS164

Thanh ghi S/P

7

4015

Thanh ghi tĩnh 4 bit kép

8

74LS299

Thanh ghi dịch / lưu trữ 8 bit

Nơi sử dụng IC 74HC595

74HC595 là một thanh ghi dịch nối tiếp vào song song ra 8 bit, tức là nó có thể nhận (đầu vào) dữ liệu nối tiếp và điều khiển 8 chân đầu ra song song. Điều này rất tiện dụng khi không có đủ chân GPIO trên vi điều khiển hoặc vi xử lý để kiểm soát số lượng đầu ra cần thiết. Nó thường được sử dụng trong các dự án mà số lượng tương đối lớn LED phải được điều khiển thông qua vi điều khiển. Nó cũng có thể được sử dụng để giao tiếp màn hình LCD vì có thể hoạt động như bit dữ liệu cho màn hình LCD. Nó cũng có thể được sử dụng để điều khiển tải 5V như relay thông qua vi điều khiển 3,3V vì điện áp mức cao chỉ là 3,15. Vì vậy, nếu bạn đang tìm một IC để giảm sử dụng các chân GPIO trên vi điều khiển thì IC này là sự lựa chọn phù hợp.

Cách sử dụng IC 74HC595

Thanh ghi dịch 74HC595 thường được sử dụng với bộ vi điều khiển hoặc bộ vi xử lý để mở rộng các chức năng của GIPO. Nó chỉ yêu cầu 3 chân kết nối với MCU, đó là Clock, Data và Latch. Nó có điện áp hoạt động rộng từ 2V đến 6V. Dưới đây là một mạch ứng dụng của IC:

 IC 74HC595 là gì, sơ đồ chân, cách sử dụng, datasheet

Các chân 11, 14 và 12 được kết nối với các chân GPIO của vi điều khiển. Trong đó chân 11 là Clock phát xung nhịp không đổi để giữ thời gian. Chân 14 là Data gửi dữ liệu về chân đầu ra nào phải ở mức thấp và chân nào sẽ ở mức cao. Chân 12 là Latch cập nhật dữ liệu nhận được vào các chân đầu ra khi đặt ở mức cao, chân này cũng có thể được giữ ở mức cao vĩnh viễn. Hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

 IC 74HC595 là gì, sơ đồ chân, cách sử dụng, datasheet

Như bạn có thể thấy clock là dòng xung liên tục và dữ liệu chỉ tăng cao ở nơi tương ứng nơi đầu ra phải đạt mức cao. Ví dụ ở đây, giá trị nhị phân 0bupdating được chuyển đến bộ vi điều khiển. Chân Master reset (MR) được sử dụng để reset các đầu ra, khi không sử dụng nó được giữ ở mức cao về vcc, tương tự như vậy, chân phải được giữ ở mức thấp khi không sử dụng.

Một ưu điểm quan trọng khác của vi mạch 74hc595 là nó có thể được xếp tầng để điều khiển hơn 8 đầu ra. Để thực hiện chúng ta sử dụng Q7 ’(chân 9), chân này được kết nối với chân data của IC 74HC595 thứ hai. Bằng cách này, 8 bit đầu tiên được gửi từ vi điều khiển sẽ được sử dụng bởi IC thứ nhất và 8 bit thứ hai sẽ được sử dụng bởi IC thứ hai.

Các ứng dụng

Mở rộng chân GPIO trên vi điều khiển hoặc vi xử lý

Dự án LED ma trận / khối lập phương

Giao diện LCD

Ứng dụng xếp tầng

Bộ điều khiển mức logic cao

>>> Tham khảo giá và datasheet các sản phẩm

https://dientutuonglai.com/san-pham/?keyword=74hc595[external_footer]

Viết một bình luận