Hướng dẫn về Trình khám phá đồ thị – API Đồ thị – Tài liệu – Facebook for Developers

Hướng dẫn về Trình khám phá đồ thị – API Đồ thị – Tài liệu – Facebook for Developers

với công cụ trình khám phá api Đồ thị, bạn có thể xây dựng cũng như thực hiện các truy vấn api Đồ thị và xem phản hồi cho bất kỳ ứng dụng nào mà bạn có vai trò quản trị viên, nhà phát triển hoặc người dùng thử.

thành phần

menu thả xuống Ứng dụng

menu thả xuống Ứng dụng sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng mà bạn có vai trò quản trị viên, nhà phát triển hoặc người dùng thử. hãy sử dụng menu thả xuống này để chọn ứng dụng mà bạn muốn thử nghiệm.

Quý khách đang xem: Hướng dẫn về Trình khám phá đồ thị – API Đồ thị – Tài liệu – Facebook for Developers

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

menu thả xuống mã truy cập

với menu thả xuống mã, bạn có thể lấy và trao đổi mã truy cập của Ứng dụng, người dùng và trang cho ứng dụng hiện được chọn. bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống này để gỡ cài đặt ứng dụng khỏi nút người dùng, từ đó hủy mã truy cập hiện tại.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

thêm menu thả xuống quyền

bất cứ khi nào bạn yêu cầu mã truy cập người dùng, thì theo mặc định, hệ thống cũng chỉ cấp một quyền public_profile. với menu thả xuống quyền, bạn có thể chọn quyền với dữ liệu người dùng, chẳng hạn như emailuser_photos, sự kiện, nhóm và quyền với trang, chẳng hạn như manage_pagesads_management và các quyền khác, chẳng hạn như quyền instagram_basicpublish_video. nhờ đó, người dùng ứng dụng hiện tại (là bạn) có thể cấp các quyền dành riêng cho ứng dụng. chỉ cấp các quyền mà ứng dụng thực sự cần.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

nếu ứng dụng của bạn đang ở chế độ phát triển, thì bạn có thể cấp cho ứng dụng bất kỳ quyền nào và các truy vấn của bạn sẽ tuân theo những quyền đó. tuy nhiên, nếu ứng dụng đã đăng, thì việc cấp một quyền mà ứng dụng chưa được phê duyệt thông qua quy trình xét duyệt ứng dụng sẽ khiến truy vấn không thành công mỗi khi bạn gửi.

trường mã truy cập

khi bạn lấy mã truy cập, mã đó sẽ hiển thị tại đây. Đây là mã mà bạn đưa vào truy vấn api Đồ thị.

Xem nhiều hơn: CTF Loader (32 bit) (ctfmon.exe) What is this? Is it a virus or malware? (Windows 8.1)

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

hãy nhấp vào biểu tượng thông tin để xem thông tin về mã hiện tại, bao gồm cả ứng dụng câu kết với mã đó, cũng như bất kỳ quyền đăng nhập nào mà người dùng ứng dụng (là bạn) đã cấp.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

trường chuỗi truy vấn

truy vấn hiện tại sẽ hiển thị tại đây. bạn có thể chỉnh sửa truy vấn hiện tại bằng cách nhập một truy vấn mới hoặc tìm kiếm và chọn các trường trong trình xem trường sau khi thực hiện truy vấn. bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống để chuyển đổi giữa các phương thức thao tác và nhắm mục tiêu các phiên bản api Đồ thị khác nhau.

nếu bạn nhấp vào biểu tượng dấu sao ở cuối trường, thì truy vấn sẽ được lưu làm mục yêu thích. bạn có thể xem các truy vấn yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng sách.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

trình xem trường nút

khi bạn gửi truy vấn get trên một nút, trình xem trường sẽ hiển thị tên của nút đó và các trường do api Đồ thị trả về. bạn có thể sửa đổi truy vấn bằng cách tìm kiếm và chọn các trường mới, nhấp vào biểu tượng dấu cộng rồi chọn trong số các trường có sẵn hoặc bỏ chọn các trường không cần thiết. những hành động này sẽ tự động cập nhật truy vấn của bạn trong trường chuỗi truy vấn.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

cửa sổ phản hồi

phản hồi cho truy vấn gửi sau cùng sẽ hiển thị tại đây.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

lấy mã

nếu bạn hài lòng với truy vấn của mình, hãy nhấp vào nút lấy mã để tạo mã mẫu dựa trên truy vấn đó. thông thường, bạn sẽ không thể sao chép và dán trực tiếp mã mẫu vào cơ sở mã của mình, nhưng mã mẫu này sẽ là một điểm khởi đầu hữu ích cho bạn.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

sao chép thông tin gỡ lỗi

nếu truy vấn tiếp tục bị lỗi và bạn không thể tìm ra lý do, sau đó bạn quyết định liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển, hãy nhấp vào nút này để sao chép thông tin chi tiết về truy vấn và phản hồi vào bộ nhớ tạm. bạn có thể gửi thông tin này kèm theo yêu cầu hỗ trợ để giúp chúng tôi tìm ra vấn đề.

Xem nhiều hơn: Adjective – Tất tần tật về tính từ trong tiếng Anh | Elight

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

lưu phiên

nhấp vào nút lưu phiên để lưu trạng thái của truy vấn, khi mã truy cập bị gỡ. thêm
đoàn kết tới phiên này nếu bạn quyết định liên hệ với bộ phận hỗ trợ nhà phát triển.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

ví dụ về truy vấn

thử thực hiện truy vấn mặc định xuất hiện khi bạn tải trình khám phá api Đồ thị lần đầu. nếu chưa thực hiện việc này, hãy mở trình khám phá api Đồ thị trong cửa sổ mới, chọn ứng dụng mà bạn muốn thử nghiệm từ menu thả xuống ứng dụng rồi lấy mã truy cập người dùng.

truy vấn mặc định sẽ xuất hiện trong trường thông tin chuỗi truy vấn:

get https://developers.facebook.com/v5.0/me?fields=id,name

truy vấn mặc định sẽ yêu cầu trường thông tin idname trên nút /me. Đây là nút đặc biệt tương ứng với nút /user hoặc /page do mã xác định. vì bạn đang sử dụng mã truy cập người dùng nên nút này sẽ đối ghép với nút người dùng.

trường idname có sẵn công khai và được trả về nếu người dùng đã cấp cho ứng dụng quyền default hoặc public_profile. những quyền này được phê duyệt trước cho tất cả các ứng dụng (bạn có thể xác nhận điều này bằng cách nhấp vào biểu tượng thông tin trong trường mã truy cập), do đó, bạn sẽ không phải cấp cho ứng dụng bất kỳ quyền bổ sung nào để truy vấn hoạt động. nhấp vào lấy mã truy cập rồi xác nhận rằng bạn muốn cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào thông tin người dùng công khai của mình.

hướng dẫn về trình khám phá đồ thị - api Đồ thị - tài liệu - facebook for developers

gửi truy vấn và bạn sẽ nhìn thấy id người dùng trong ứng dụng cùng với tên của mình trong cửa sổ phản hồi.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *