Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ?

Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ?

Thưa luật sư, Xin luật sư tư vấn giúp kinh hồnm : Công ty kinh hãim là công ty TNHH 1 TV, cho sợm hỏi công ty kinh hồnm co thể bổ nhiệm phó giám đốc công ty không? thủ tục như thế nào ? Có thể cho Em xin mẫu bổ nhiệm phó giám đốc công ty ạ ? Em xin chân thành cảm ơn! Người hỏi: T.L.Anh

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2020

Quý khách đang xem: Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ?

2. Nội dung phân tích:

Khoản 3 Điều 100 Luật doanh nghiệp 2020 có lao lý:

3. Công ty có một hoặc một số Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó giam đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng công tích.

Do vậy, số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc sẽ căn cứ vào Điều lệ công ty.

Trước hết, chức vụ Phó giám đốc được hiểu như thế nào?

Phó giám đốc là một vị trí cấp cao trong bộ máy quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị. Phó giám đốc giống như “cánh tay phải” của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt thì họ chính là người được ủy quyền thay mặt thủ trưởng để giải quyết mọi công việc, vấn đề phát sinh.

Nhiệm vụ của Phó giám đốc trong công ty bao gồm những công việc gì?

Nhiệm vụ mà Phó giám đốc phải hoàn thành tương đối nhiều, khối lượng công việc cũng khá lớn. Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Nhìn phổ biến, một Phó giám đốc cần đảm đương một phần hoặc toàn bộ công việc sau đây:

– Quản lý nhân sự: Phó giám đốc là một người lãnh đạo, vì vậy quản lý nhân sự chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của họ. Họ có thể sẽ thực hiện phân công, bố trí nhân sự, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở những nhân viên cấp dưới của mình để giúp công việc luôn đạt được hiệu quả cao. Là người dẫn dắt đội ngũ đi đúng hướng cũng là người đưa ra các hình thức khen thưởng – hình phạt để khích lệ những người làm tốt và cảnh cáo những ai chểnh mảng, làm biếng, chưa nỗ lực làm việc…

>&gt Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

– Hỗ trợ sản xuất/kinh doanh: Ở vị trí là Phó giám đốc đứng ra hỗ trợ các bộ phận, phòng/ban khác. Họ sẽ lập kế hoạch và điều phối ngân sách công ty một cách hợp lý nhất có thể. Và cũng chính là người sẽ trao đổi, thảo luận với Giám đốc về các vấn đề của doanh nghiệp và đưa ra các chính sách, các hướng đi phù hợp cho công ty.

– Đề xuất cơ cấu tổ chức cho các phòng/ban: Phó giám đốc có thể xem xét và đưa ra các đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức của một hoặc nhiều phòng/ban và trình lên cho ban lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Việc đề xuất này nhằm mục đích giúp các bộ phận có cơ cấu hợp lý hơn, giúp ích cho họ trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tuỳ vào nhu cầu, chiến lược của công ty sẽ bổ nhiệm công việc của Phó giá buốtm đốc phù hợp.

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc được sử dụng khi nào?

Quyết định về việc bổ nhiệm phó giám đốc được ban hành sẽ được sử dụng trong các cuộc họp của công ty, mang tính chất lên tiếng thăng chức, nhận chức hoặc công bố thay thế vị trí phó giám đốc đã có của nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy đây là một quyết định vô cùng quan trọng thay đổi bộ máy, cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp.

Quyết định của công ty nói chung phải được thể hiện dưới dạng văn bản để lưu trữ tại công ty. Việc này nhằm đảm bảo quá trình tìm kiếm, sử dụng thông tin khi cần thiết. Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc nói riêng cũng vậy, quyết định này còn quy định về việc ai là người được bổ nhiệm, trách nhiệm của người được bổ nhiệm, thời điểm hoặc thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc,…

Quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty. Là cơ sở cho người bổ nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong công ty. Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn. Sau đây Luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty của công ty TNHH 1 thành viên như sau:

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc của công ty TNHH 1 thành viên

3.1. Nội dung của quyết định bổ nhiệm

Trong một quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty cần những nội dung như sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

>&gt Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật thuế online qua tổng đài điện thoại

– Tên công ty, số hiệu quyết định, nơi ra quyết định và ngày quyết định bổ nhiệm;

Xem nhiều hơn: Phân tích Vội vàng khổ 2 (9 Mẫu)

– Tên quyết định và vị trí chức vụ người được bổ nhiệm;

– Các căn cứ ra quyết định;

– Thông tin người được bổ nhiệm;

– Thời điểm bổ nhiệm hoặc thời gian bổ nhiệm;

– Điều khoản bổn phận của phó giám đốc trong công ty và nhân viên công ty;

– Phòng ban, cá nhân phụ trách, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quyết định;

– Chủ thể có thẩm quyền ký duyệt quyết định.

Sau đây là mẫu quyết định bổ nhiệm Phó lạnh lẽom đốc tham khảo:

CÔNG TY TNHH… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>&gt Xem thêm:  Tư vấn pháp luật công sức trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Số:…../QĐ-………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng …năm…

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

CÔNG TY TNHH…

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;
– Căn cứ Biên phiên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm Ông/Bà …………… giữ chức vụ Phó giám đốc công ty; – Căn cứ vào trình độ, năng lực của Ông/Bà …;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
– Ông/Bà: … Giới tính: ….
– Sinh ngày: … Dân tộc: … Quốc tịch: …………..
– CMND/CCCD số: ……. Ngày cấp: …. tại: ……
– Địa chỉ tầm thường trú: …

– Địa chỉ liên hệ: …

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH …

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu bổn phận thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.


Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.2. Hướng dẫn hoàn thành quyết định bổ nhiệm

– Bước 1: Chọn mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có sẵn trên và soạn mẫu quyết định phù hợp với từng mô hình, quy định công ty.

– Bước 2: Điền những thông tin chủ quản về người được bổ nhiệm như: họ tên, ngày sinh, quê quán, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại, email, …

– Bước 3: Cần soạn thảo những điều khoản nghĩa vụ của phó giám đốc đối với công ty và nhân viên công ty.

– Bước 4: Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ của phó giám đốc phải thực hiện.

– Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định.

– Bước 6: Thông báo đến người bổ nhiệm và công bố trong công ty nắm được thông tin.

4. Thủ tục bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

Trước khi ra quyết định bổ nhiệm người giữ chức vụ phó giám đốc trong công ty cần phải lựa chọn người được bổ nhiệm có những phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực phù hợp với chiến lược nhu cầu của công ty. Sau đó thực hiện xem xét đánh giá trên cơ sở cuộc họp của hội đồng thành viên, giám đốc công ty, chủ sở hữu và soạn thảo quyết định bổ nhiệm theo các bước trên.

Khi quyết định được phê duyệt, phía công ty phải thực hiện việc lên tiếng đến người được bổ nhiệm và toàn thể nhân viên công ty. Việc công bố nên thực hiện bằng văn bản gửi đến nhân viên hoặc dán tại bảng tin công ty.

>&gt Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

Thủ tục bổ nhiệm Phó giám đốc là một thủ tục được thực hiện trong nội bộ công ty, do đó, khi công ty bổ nhiệm Phó giám đốc hay thay đổi chức vụ này thì không phải thực hiện thủ tục công bố lên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, khi bổ nhiệm Phó giám đốc thì trong quy định của mỗi công ty sẽ quyết định khắc dấu chức danh, bảng tên của người được bổ nhiệm.

Ngoài ra, sau đây là những thông tin khác về chức vụ Phó giám đốc tại Việt Nam hiện nay:

Mức lương của Phó giám đốc

Xem nhiều hơn: [Tài Chính Doanh Nghiệp] Giải Bài tập TCDN Hiện Đại Full – Tài liệu

Là nhân sự cấp cao nên mức lương của họ tương đối cao. Theo thống kê, thu nhập trung bình của một Phó giám đốc ở Việt Nam rơi vào khoảng 31 triệu đồng/tháng (bình thường sẽ dao động trong mức 22 triệu đến 44 triệu đồng). Ngoài ra, người nắm giữ vị trí này cũng nhận được nhiều khoản đãi ngộ thu hút khác.

Để trở thành một phó giám đốc công ty sẽ có 02 đoạn đường: một là theo học các ngành quản trị, hai là đi lên từ vị trí thấp. Mỗi đoạn đường sẽ có ưu nhược điểm riêng và cần định hướng dự đoán trước. Những yêu cầu cần có để trở thành phó giám đốc gồm học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng.

– Về học vấn: cần sở hữu lượng kiến thức kinh doanh thông qua các khoá học về Quản trị kinh doanh và Kinh tế.

– Về kinh nghiệm: người có kinh làm việc ở vị trí lãnh đạo cấp cao sẽ được ưu tiên trong việc tham gia tuyển dụng thành tựu vào vị trí Phó giám đốc.

– Về kỹ năng: đối với một Phó giám đốc, các kỹ năng như lãnh đạo, giao tiếp ứng xử và hoạch định chiến lược là không thể thiếu. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp Phó giám đốc điều phối được cả một tập thể, đưa ra những phương án hữu ích trong những trường hợp cấp bách nhất.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn người chơi đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

>&gt Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Bổ nhiệm Phó giám đốc có phải công bố với Sở kế hoạch và đầu tư không?

Trả lời:

Theo quy định bây giờ, khi bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước vì đây là một thủ tục thực hiện trong nội bộ

Câu hỏi: Quyết định bổ nhiệm phó lạnh lẽom đốc cần những nội dung nào?

Trả lời:

Một quyết định bổ phiệm cần phải có những nội dung sau đây:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên công ty, số hiệu quyết định, nơi ra quyết định và ngày quyết định bổ nhiệm;

– Tên quyết định và vị trí chức vụ người được bổ nhiệm;

– Các căn cứ ra quyết định;

– Thông tin người được bổ nhiệm;

– Thời điểm bổ nhiệm hoặc thời gian bổ nhiệm;

– Điều khoản trách nhiệm của phó giám đốc trong công ty và nhân viên công ty;

– Phòng ban, cá nhân phụ trách, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quyết định;

– Chủ thể có thẩm quyền ký duyệt quyết định.

Câu hỏi: Những yêu cầu để trở thành phó giám đốc công ty

Trả lời:

Là một phó rétm đốc công ty cần:

– Về học vấn: cần sở hữu lượng kiến thức kinh doanh thông qua các khoá học về Quản trị kinh doanh và Kinh tế.

– Về kinh nghiệm: người có kinh làm việc ở vị trí lãnh đạo cấp cao sẽ được ưu tiên trong việc tham gia tuyển dụng thành tích vào vị trí Phó giám đốc.

– Về kỹ năng: đối với một Phó giám đốc, các kỹ năng như lãnh đạo, giao tiếp ứng xử và hoạch định chiến lược là không thể thiếu. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp Phó giám đốc điều phối được cả một tập thể, đưa ra những phương án có ích trong những trường hợp cấp bách nhất.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *