Hỏi cách loại bỏ lỗi hiện thị Microsoft Office configuration progress | Tinh tế

* Option 1: (thực ra là giống cách bạn gì bên trên nhưng đơn giản hóa tý)

1. window + R -> cmd để mở cửa sổ console

2. paste lệnh sau: reg add HKCU\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options /v NoReReg /t REG_DWORD /d 1

3. Enter and enjoy. ​

[external_link_head]

[external_link offset=1]

chú ý nhỏ: version 14.0 hay 15.0 ở bước 2 để thay thế cho phù hợp, khó quá chơi cả 2 cho nhanh.

* Option 2: Disable windows Search

1. Vào Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features -> Turn Feature windows On or off, cửa sổ mới xuất hiện, tìm thèn Windows Search, bỏ tick đi, khởi động lại máy

2. Thử mở lại Office với quyền administrator, cho hén chạy config, chạy xong config 1 lần, tắt, mở lại xem được chưa( tức là từ lần mở thứ 2 trở đi ko phải chạy config nữa). Giả sử được rồi. Ok, xài thôi. ko được? nhảy qua bước 3

3. Bước 3 mạnh tay hơn tý, gỡ Office đi cài lại trên một folder khác. Có thể dùng thèn O15CTRRemove.diagcab để xoá sạch sẽ http://go.microsoft.com/?linkid=9815935

. Chú ý khi cài lại, nhớ cài lên một folder khác. ví dụ folder lúc đầu cài là C:\Program Files\Microsoft Office thì h là C:\Program Files\Microsoft Office2013 hay gì đó cũng đươc.​

[external_link offset=2]Optional step: Enable lại window search bên trên.

———————-

Option cuối cùng:

Gỡ sạch sẽ, cài version Office khác.

[external_footer]

Viết một bình luận