Cách sử dụng hàm PMT để tính số tiền phải trả hàng kỳ của khoản vay

Hàm PMT là hàm tài chính thường được sử dụng đề tính số phải trả hàng kỳ của một khoản vay có lãi suất không đổi. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm PTM để tính số tiền thanh toán hàng kỳ cho khoản vay trong Excel.

1. Cấu trúc hàm PMT

Cú pháp hàm: =PMT(rate; nper; pv; [fv]; [type])

Trong đó :

  • Rate: Đối số bắt buộc. Đây là lãi suất hàng kỳ của khoản vay.
  • Nper: Đối số bắt buộc. Đây là tổng số kỳ thanh toán của khoản vay.
  • Pv: Đối số bắt buộc. Giá trị hiện tại của khoản vay (nợ gốc).
  • Fv: Đối số tùy chọn. Giá trị tương lai (hoặc số dư) của khoản tiền sau khi thực hiện việc thanh toán đợt cuối cùng. Nếu không chọn thì hiểu mặc định là sẽ trả hết khoản vay
  • Type: Đối số tùy chọn. Chọn giữa số 0 hoặc số 1. Nếu Type được bỏ qua thì nó sẽ mặc định là giá trị 0 thể hiện thời điểm thanh toán cuối kì, và giá trị 1 thể hiện thời điểm thanh toán đầu kì.

Lưu ý:

  • Số tiền thanh toán mà hàm PMT trả về bao gồm nợ gốc và lãi nhưng không bao gồm các chi phí, lệ phí, thuế đôi khi đi kèm với khoản vay.
  • RateNper phải thống nhất về cùng 1 giá trị thời gian
  • Nếu Nper bắt buộc tính theo tháng mà đề bài cho lãi suất theo năm thì phải quy đổi Rate về theo tháng

2. Cách sử dụng hàm PMT

a. Sử dụng hàm PMT để giám sát số tiền phải trả hàng kỳ của khoản vay

Giả sử ta vay 1 khoản trị giá 20 tỷ, kỳ hạn 5 năm với lãi suất vay là 12 % / năm. Tính số tiền phải trả hàng năm của khoản vay .

Để tính số tiền phải trả hàng năm, tại ô D3 ta nhập công thức: =PMT(C3;B3;A3;0;0)

Ta thu được kết quả mỗi năm phải trả 3.539.683.283,2 như hình dưới.

Kết quả của hàm PMT mặc định sẽ là định dạng tiền tệ. Nếu bạn không muốn sử dụng định dạng này ta có thể chỉnh lại định dạng số bằng cách click chuột phải sau đó chọn Format Cells… hoặc bạn có thể bấm tổ hợp phím Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells

Hộp thoại Format Cells hiện tại, chọn thẻ Number => tại mục Category ta chọn Number => sau đó ta có thể chỉnh các loại định dạng số mong muốn tại đây.

b. Sử dụng hàm PMT để tính số tiền phải gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cho đến khi đạt tiềm năng

Giả sử ta đặt ra tiềm năng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí định kì hàng tháng trong vòng 6 tháng. Số tiền mong ước thu về sau 6 tháng là 1 tỷ VND, lãi suất vay tiền gửi là 1 % / tháng .

Để tính số tiền phải gửi tiết kiệm chi phí hàng tháng, ta có công thức tại ô D3 : = PMT ( C3 ; B3 ; 0 ; A3 )

Ta thu được kết quả mỗi tháng ta phải gửi 162.548.367 VND để sau 6 tháng ta thu được 1 tỷ VND

Cách sử dụng hàm PMT

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn những bạn cách dùng hàm PMT để tính số tiền phải trả hàng kỳ của khoản vay trong Excel. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm

Cách sử dụng hàm Average để tính trung bình cộng trong Excel
Cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel
Cách sử dụng hàm DSUM để tính tổng có điều kiện kèm theo trong Excel

Đánh giá

Viết một bình luận