Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là form teacher, phiên âm là fɔːm ˈtiːtʃər. Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp quản lý các vấn đề học tập, sinh hoạt, giao lưu báo cáo về học sinh tại nhà trường học với phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là form teacher, phiên âm là /fɔːm ˈtiːtʃər/. 

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: updating cô Mai >> Chi tiết

Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề học tập, sinh hoạt, giao lưu báo cáo về học sinh giữa nhà trường và phụ huynh nhằm đảm bảo, tạo điều kiện tốt nhất để cha mẹ học sinh có thể nắm được tình hình của con em mình khi đến trường.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gìClass management /klæs ˈmænɪdʒmənt/: Điều hành lớp học.

[external_link offset=1]

Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt/: Quản lý học sinh.

Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: Giáo viên đứng lớp.

President /ˈprezɪdənt/: Hiệu trưởng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Trưởng bộ môn.

Academic performance /ˌækəˈdemɪk pəˈfɔː.məns/: Kết quả học tập.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt/: Bảng điểm.

Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: Dạy thêm, học thêm.

Tutor /tuːtər/: Giáo viên dạy thêm.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến giáo viên chủ nhiệm.

The school is the second home, the form teacher is the second father and mother.

[external_link offset=2]

Trường học là ngôi nhà thứ hai, giáo viên chủ nhiệm cũng là người cha, người mẹ thứ hai.

The form teacher is not only a teacher, but also a student who guides students on the path to a bright future.

Giáo viên chủ nhiệm không chỉ là một người thầy, người cô mà còn là người dìu dắt học sinh trên con đường đi đến tương lai tươi sáng.

Ending the life of students, schools, friends, form teacher and beautiful memories are unforgettable.

Kết thúc quãng đời học sinh, trường lớp, bạn bè, giáo viên chủ nhiệm và những ký ức đẹp là điều không thể nào quên.

Bài viết giáo viên chủ nhiệm tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV. [external_footer]

Viết một bình luận