Giao dịch điện tử là gì? I-VAN là gì?

– Giao dịch điện tử BHXH là việc thực hiện kê khai – nộp hồ sơ BHXH – nhận kết quả qua mạng Internet sử dụng chữ ký điện tử (chữ ký số). Thay vì nộp và nhận hồ sơ giấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH, thì đơn vị có thể dùng công cụ phần mềm để kê khai và ký số gửi đến cơ quan BHXH và nhận phản hồi từ cơ quan BHXH. Giá trị pháp lý của các văn bản thông qua giao dịch điện tử được công nhận như việc mô tả bằng văn bản giấy.

Dịch vụ I-VAN là dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử BHXH giữa đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH thông qua tổ chức I-VAN sau khi đơn vị trả một khoản tiền để sử dụng dịch vụ về giao dịch điện tử.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Công ty EFY Việt Nam là một nhà cung cấp chính thức dịch vụ I-VAN trên toàn quốc được BHXH Việt Nam ký kết hợp đồng ngày 17/09/2015 cho phép cung cấp dịch vụ.

[external_link offset=2]

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng EFY-eBHXH! [external_footer]

Viết một bình luận