Giáo án Tiếng Anh lớp 5 cả năm

Giáo án Tiếng Anh lớp 5 cả năm

Download.vn xin gửi đến các thầy cô giáo bộ Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5. Giáo án được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử rất thuận tiện cho thầy cô tham khảo và giúp tiết kiệm thời gian soạn giáo án phục vụ cho việc giảng dạy. Mời các thầy cô cùng tải về để xem trọn bộ giáo án môn tiếng Anh lớp 5. Chúc thầy cô và các em có những tiết học hay.

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5

Week 1 Date of planning: …

Quý khách đang xem: Giáo án Tiếng Anh lớp 5 cả năm

Period 1 Date of teaching: …

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

Lesson 1: 1, 2, 3

I. Objectives:

– After the lesson, students will be able to ask and answer questions about someone’s address.

– Skills: Listening – Speaking

II. Language contents:

– Vocabulary: address, tower

– Grammar: What’s your address? – It’s…….

III. Teaching aids:

  • Teaching aids: puppets , recording.
  • Resources: student’s book, workbook

IV.Teaching methods

– Communicative approach.

– Techniques:

+ Ask and answer (say individually)

+ Work in pairs/ groups. Discuss

V/ Procedures: Time: 40’- 45’

Xem nhiều hơn: Giáo trình Autocad – Giáo trình từ cơ bản đến nâng cao ⋆ AutoCAD

Teacher’s work

Students’ activities

I.Warm up

– Have Ss play the game: passing ball to introduce themselves.

II. New lesson

1. Look, listen and repeat.

– Ask Ss to identify the characters.

Who is this?

Who are they?

– Have Ss listen and repeat the short conversation

– Have Ss play role to read the dialog in groups.

– Call some pairs to read the conversation.

– Check Ss’ understanding:

2. Point and say:

– Ask Ss t look at the pictures a, b, c and d on page 6 to name people in kinh hoàngach picture. Ask Ss to guess and complete the speech bubbles.

Ask them to act out the dialogue1.

Repeat the step with some other pairs for pictures

– Do as an ngạixample with picture a.

T: What’s your address? – It’s……..

S1: – It’s……..

– Do the same

– Have Ss work in pairs to play roles

Call on some pairs to perform the task at the front of the class. Have the whole class repeat all the phrases in chorus to reinforce their pronunciation.

3. let’s talk

– Ask pupils to open their students’ books on page 7.

– Ask them to look at modal sentences

– Have Ss work in pairs to play roles

III. Consolidation

Calls some pairs to greet hoảngach

Xem nhiều hơn: Nuôi mèo trong nhà có xui không, tốt không? nuôi mèo trắng có xui không

orther

IV.Conclusion and homework

– Ask Ss to do Ex A,B at home.

– Play the game.

Class: What’s your name?

S1: My name’s Nam. / I’m Nam.

Where are you from? – I’m from—-

– Identify the characters.

– Listen and repeat.

– Play roles to read.

– Read in pairs.

– Identify the people in kinh hoảngach picture:

– Point to the pictures and practise

– Play role and speak out.

– Work in pair– It’s……..


– 6-7 pairs. The others observe and give comments.

– Open their books. Identify the people and the parts of the day.

– Listen to the teacher. Then Sidentify parts of the day.

– Play role and speak out.

– Work in pair

Where are you from? – I’m from—— What’s your address? – It’s…….

– Where do you live? – I live……

Tài liệu vẫn còn, mời các người chơi tải về để xem tiếp

  • Lượt tải: 5.557
  • Lượt xem: 9.864
  • Dung lượng: 1 MB

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *