Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10

Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10

Ngày đăng: 13/11/2017, 11:56

Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH \\\\\\\\\\\\\\\\\ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG – AN NINH GIÁO ÁN Bài: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Thời lượng: tiết Khối 10 Giáo viên: Dương Đệ Tuấn Tổ: TD + GDQP Lệ thủy, tháng năm 20 Tiết PPCT: 01 Ngày soạn:17/08/ Tiết: Ngày dạy:tuần BÀI: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Những mục tiêu, yêu cầu cần đạt môn học – Lịch sử đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam b Về kỉ năng: – Hình thành kỉ tự học tự nghiên cứu tài liệu – Biết vận dụng linh hoạt vào trình học tập, sinh hoạt sống c Về thái độ: – Xác định trách nhiệm việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc – Có thái độ học tập rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục I Trọng tâm: Mục I (phần 5,6) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: Bài mới: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Mục I * Mục đích giới thiệu cho em hiểu mục tiêu, yêu cầu cần đạt môn học lịch sử đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Hoạt động 1: Khái quát mục tiêu, yêu cầu cần đạt môn học: Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Giáo viên giới thiệu khái quát – Học sinh tập trung lắng + Mục tiêu nghe giáo viên phổ biến + Kế hoạch nội dung + Những yêu cầu cần đạt chương trình mơn học Hoạt động 2: Những chiến tranh giữ nước đầu tiên: Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Cuộc chiến tranh giữ nước mà sử sách ghi – Học sinh ý lắng lại kháng chiến chống quân Tần năm 214 nghe, quan sát, ghi chép TCN lảnh đạo vua Hùng nội dung trả lời câu hỏi – Tiếp đến kháng chiến nhân dân Âu Lạc củ giáo viên An Dương Vương lãnh đạo chống quân xâm lược + Em nêu Triệu Đà từ năm 184 đến 179 TCN chiến tranh giữ nước đầu – Từ đất nước ta rơi vào thảm họa nghìn tiên dân tộc ta mà em năm phong kiến phương Bắc đô hộ biết? Hoạt động 3: Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ kỉ I đến kỉ X): Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Dưới ách thống trị quyền đô hộ nhân ta – Học sinh ý lắng tâm đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự nghe, quan sát, ghi chép – Tiêu biểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm nội dung trả lời câu hỏi 40) Bà Triệu (năm 248) Lí Bí (năm 542) Triệu củ giáo viên Quang Phục (năm 548) Mai Thúc Loan (năm722) Phùng hưng (năm 766) Khúc Thừa Dụ (năm 905) + Em trình bày sơ – Năm 906 nhân dân ta giành quyền tự chủ lược đấu tranh Tiếp hai chiến tranh chống quân Nam Hán giành độc lập (từ kỉ I xâm lược lãnh đạo Dương Đình Nghệ đến kỉ X) dân tộc (năm 931) ta? – Năm 938 Ngô Quyền với chiến thắng sông Bạch Đằng dân tộc ta giành độc lập tự cho Tổ quốc Hoạt động 4: Các chiến tranh giữ nước (từ kỉ X đến kỉ XIX): Thời lượng: 7phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Năm 981 Lê Hoàn lãnh đạo nhân dân ta đánh tan – Học sinh ý lắng xâm lăng lần thứ quân Tống nghe, quan sát, ghi chép – Thế kỉ XI nhân dân ta lại đánh tan xâm lăng nội dung trả lời câu hỏi lần thứ hai quân Tống (0888806742) củ giáo viên – Từ năm 0888806742 nhân dân ta lần chiến thắng quân Nguyên – Mông + Em trình bày – Đầu kỉ XV nước ta bị quân Minh xâm lược Sau chiến tranh giữ nước 10 năm chiến đấu nhân dân ta giành thắng (từ kỉ X đến kỉ lợi vào năm 1427 XIX) dân tộc ta? – Cuối kỉ XVIII nhân dân ta lại hai lần chống giặc ngoại xâm quân Xiêm quân Mãn Thanh với trận đánh tiếng như: “Rạch Gầm- Xoài Mút”, “Ngọc Hồi Đống Đa” Hoạt động 5: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến(từ kỉ XIX đến năm 1945): Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Năm 1884 Pháp hoàn thành xâm lược Việt Nam – Học sinh ý lắng – Các khởi nghĩa tiêu biểu: Trương Công Định, nghe, ghi chép trả lời Nguyễn Trung Trực, Đinh Cơng Tráng, Phan Đình câu hỏi Phùng, Hoàng Hoa Thám Tuy nhiên thất bại + Em nêu – Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời lãnh đấu tranh giải phóng dân đạo cách mạng trải qua cao trào Xô Viết – Nghệ tộc, lật đổ chế độ thực dân Tĩnh (0888806742), phong trào dân chủ (0888806742), nửa phong kiến (từ kỉ tổng khởi nghĩa 0888806742 mà đỉnh cao thắng lợi XIX đến năm 1945) mà rực rỡ Cách mạng tháng Tám năm 1945 em biết ? Hoạt động 6: Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (0888806742): Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Từ 0888806742 phong trào đồng khởi miền nam – Học sinh ý lắng bùng nổ lan rộng nghe, ghi chép nội -Từ 0888806742 nhân dân ta đánh bại chiến lược dung học “chiến tranh đặc biệt” trả lời câu hỏi giáo – Từ 0888806742 Mĩ thực chiến lược “chiến tranh viên cục bộ” – Năm 1968 tổng tiến công tết Mậu Thanh + Em trình bày sơ làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” buộc lược kháng chiến Mĩ phải đàm phán với ta hội nghị Pari chống đế quốc Mĩ (1954- Năm 1972 Miền bắc đánh bại tập kích 1975) quân dân ta ? chiến lược máy bay B52 Mĩ vào Hà Nội – Đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chấm dứt kháng chiến chống Mĩ cứu nước dân tộc 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh 4.2 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 02 Ngày soạn:24/8/ Tiết: Ngày dạy: Tuần2 BÀI: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Những truyền thống quý báu vẻ vang dân tộc ta nghiệp giặc giữ nước b Về kỉ năng: – Phát triển khả tự học tự nghiên cứu tài liệu – Biết vận dụng linh hoạt vào trình học tập, sinh hoạt sống c Về thái độ: – Xác định trách nhiệm việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc – Có thái độ học tập rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục II (phần 1,2) Trọng tâm: Mục II (phần 1,2) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức:- Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút) Em trình bày sơ lược lịch sử đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam ? Bài mới: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Mục II (phần 1,2) Hoạt động 1: Truyền thống dựng nước đôi với giữ nước: Thời lượng: 18 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Do có vị trí chiến lược trọng yếu vùng Đơng – Học sinh ý lắng Nam Á tài nguyên phong phú nên nước ta trở nghe, quan sát, ghi chép thành mục tiêu xâm lược nhiều nước lớn nội dung trả lời câu hỏi – Dựng nước đôi với giữ nước quy luật tồn củ giáo viên phát triển dân tộc ta + Để giữ vững độc lập chủ – Từ trước dân tộc ta tiến hành quyền cần phải 20 chiến tranh chống xâm lược hàng trăm làm ? khởi nghĩa chiến tranh giải phóng dân tộc – Trong chiến tranh vừa chiến đấu vừa sản xuất, xây dựng đất nước đối phó với âm mưu kẻ thù Hoạt động 2: Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy địch nhiều: Thời lượng: 17 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Kẻ thù xâm lược nước ta thường nước lớn – Học sinh ý lắng mạnh tiềm lực kinh tế, quân nghe, quan sát, ghi chép + Nhà Lí 10 vạn quân đối đầu với 30 vạn quân nội dung trả lời câu hỏi Tống củ giáo viên + Nhà Trần 15 vạn quân đối đầu với 50-60 vạn quân +Em kể tên số Nguyên – Mông chiến đấu thể + Quang Trung 10 vạn quân đối đầu với 29 vạn truyền thống lấy nhỏ quân Thanh chống lớn, lấy địch – Trong kháng chiến chống Pháp Mĩ tiềm lực nhiều ? kinh tế, quân địch ta nhiều lần – Vì lấy nhỏ chống lớn, lấy địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân để đánh giặc trở thành truyền thống lịch sử đấu tranh giữ nước dân tộc ta 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh 4.2 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:31/8/2 Tiết: Ngày dạy: Tuần3 BÀI: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Những truyền thống quý báu vẻ vang dân tộc ta nghiệp giặc giữ nước (tiếp) b Về kỉ năng: – Phát triển khả tự học tự nghiên cứu tài liệu – Biết vận dụng linh hoạt vào trình học tập, sinh hoạt sống c Về thái độ: – Xác định trách nhiệm việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc – Có thái độ học tập rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục II (phần 3,4) Trọng tâm: Mục II (phần 3,4) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút) Em trình bày sơ lược truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy địch nhiều dân tộc ta ? Bài mới: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Mục II (phần 3,4) Mục đích giới thiệu cho em hiểu truyền thống quý báu vẻ vang dân tộc ta nghiệp giặc giữ nước (tiếp) Hoạt động 1: Truyền thống nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện: Thời lượng: 17 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Để đánh thắng giặc ngoại xâm có tiềm lực mạnh – Học sinh ý lắng kinh tế, quân sự, nhân dân ta cần phải đoàn kết lại tạo nghe, quan sát, ghi chép nên sức mạnh to lớn đánh thắng kẻ thù nội dung trả lời câu – Thời Trần vua tơi đồng lòng, anh em hòa thuận, hỏi củ giáo viên nước hiến đâng chiến đấu nên lần đánh bại quân Nguyên – Mông Thời chống Minh nghĩa quân Lam + Em trình bày Sơn, tướng sỉ lòng phụ tử hòa nước sơng chén số ví dụ chứng tỏ truyền rượu ngào thống nước chung sức – Thời chống Pháp, chống Mĩ quân với dân ý chí, đánh giặc, toàn dân đánh người dân chiến sỉ, làng xã giặc, đánh giặc toàn diện pháo đài, nước chiến trường diệt giặc dân tộc ta ? – Với tinh thành “chúng ta hi sinh tất ,chứ không chịu nước,nhất định khong chịu làm nô lệ” , “Khong có q Độc lập tự do”, trở thành lẽ sống thiêng liêng người đân Việt Nam Hoạt động 2: Truyền thống đánh giặc trí thông minh, sáng tạo, nghệ thuật quân độc đáo: Thời lượng: 18 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Dân tộc ta chiến thắng giặc ngoại xâm không nhờ – Học sinh ý lắng dủng cảm, hi sinh tổ quốc mà trí thơng nghe, quan sát, ghi chép minh, sang tạo nghệ thuật quân độc đáo nội dung trả lời câu + Lí Thường Kiệt biết “tiên phát chế nhân”, Trần Quốc hỏi củ giáo viên Tuấn biết “dĩ đoản chế trường” , Thời Lê Lợi biết đánh + Em trình bày lâu dài, Thời Quang Trung biết đánh thần tốc số ví dụ chứng tỏ + Trong kháng chiến chống Pháp, Mĩ tập hợp thông minh, sáng tạo, sử sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp đánh địch dụng nghệ thuật quân mặt quân sự, trị, binh vận, đánh du kích độc đáo dân tộc ta? đánh quy, kết hợp thứ quân – Dám đánh, biết đánh biết thắng mưu trí nghệ thuật độc đáo đặc điểm bật truyền thống đánh giặc đân tộc ta 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh 4.2 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 04 Ngày soạn:07/09/ Tiết: Ngày dạy: Tuần4 BÀI: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Những truyền thống quý báu vẻ vang dân tộc ta nghiệp giặc giữ nước (tiếp) b Về kỉ năng: – Phát triển khả tự học tự nghiên cứu tài liệu – Biết vận dụng linh hoạt vào trình học tập, sinh hoạt sống c Về thái độ: – Xác định trách nhiệm việc giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc – Có thái độ học tập rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục II (phần 5,6) Trọng tâm: Mục II (phần 5,6) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút) Em trình bày sơ lược truyền thống nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện dân tộc ta ? Bài mới: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Mục II (phần 5,6) Hoạt động 1: Truyền thống đoàn kết quốc tế: Thời lượng: 15 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Trong lịch sử dựng nước giử nước, dân tộc ta – Học sinh ý lắng ln có đồn kết với nước giới, độc nghe, quan sát, ghi chép lập dân tộc mổi quốc gia, chống lại thống trị nội dung trả lời câu hỏi nước lớn củ giáo viên – Cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mĩ tạo + Vì phải đồn kết đồng tình ủng hộ giúp đỡ quốc tế lớn lao quốc tế Tác dụng – Đồn kết quốc tế sáng, thủy chung trở thắng lợi cách thành truyền thống, nhân tố thành công mạng Việt Nam ? nghiệp đánh giặc, giữ nước nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Hoạt động 2: Truyền thống lòng theo Đảng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào thắng lợi cách mạng Việt Nam: Thời lượng: 20 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Đảng Cộng sản Việt Nam từ đời đến – Học sinh ý lắng lãnh đạo nhân dân ta đứng lên lật đỗ ách thống trị nghe, quan sát, ghi chép thực dân Pháp, tiến hành Cách mạng tháng Tám nội dung trả lời câu hỏi thành công; đánh thắng hai chiến tranh xâm củ giáo viên lược thực dân Pháp đế quốc Mĩ, giành độc lập + Vì cần phải có Đảng dân tộc, thống Tổ quốc đưa nước tiến lên lãnh đạo cách mạng ? chủ nghĩa xã hội + Đảng Cộng sản Việt – Trong giai đoạn cách mạng, để giữ vững Nam đời tác động độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất cách nước giàu mạnh đòi hỏi phải nâng cao vai mạng Việt Nam ? trò lãnh đạo Đảng vấn đề xã hội – Thế hệ trẻ Việt Nam thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các vua Hùng có cơng dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước” 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh 4.2 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau 10 – Nâng cao ý thức trách nhiệm cơng tác phòng, tránh bom, đạn – Tích cực tham gia hoạt động quan đồn thể tổ chức phòng, tránh bom, đạn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG – AN NINH GIÁO ÁN Bài: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Thời lượng: tiết Khối 10 Giáo viên: Dương Đệ Tuấn Tổ: TD + GDQP 83 Lệ thủy, tháng năm 2015 Tiết PPCT: 31 Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: 84 a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Khái niệm, phân loại dạng ma túy thường gặp b Về kĩ năng: – Biết cách phòng, chống ma túy thân, cộng đồng c Về thái độ: – Biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ với người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại sống, phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội – Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy, khơng sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu bn bán ma túy, có ý thức phát hiện, tố giác người sử dụng buôn bán ma túy Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục I (phần 1,2,3) Trọng tâm: Mục I (phần 2,3) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút)Em kể tên kiểu băng thường áp dụng ? Bài mới: Hôm Tôi lên lớp với em : Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy Mục I (phần 1,2,3) Mục đích giới thiệu cho em hiểu khái niệm, phân loại dạng ma túy thường gặp Hoạt động 1: Khái niệm chất ma túy: Thời lượng: 10 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Chất ma túy chất gây nghiện, chất hướng thần, – Học sinh ý lắng quy định danh mục Chính phủ ban nghe, quan sát, ghi chép hành nội dung trả lời câu hỏi 85 – Chất gây nghiện chất kích thích, ức chế thần giáo viên kinh, dễ gây tình trạng nghiện người sử dụng + Em cho biết ma túy – Chất hướng thần chất kích thích, ức chế thần ? kinh gây ảo giác, sử dụng nhiều lần + Em trình bày dẩn tới tình trạng nghiện người sử dụng khái niệm ma túy ? Hoạt động 2: Phân loại chất ma túy: Thời lượng: 18 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất: – Học sinh ý lắng – Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên: Nhựa thuốc nghe, quan sát, ghi chép phiện, thảo mộc cần sa, tinh dầu cần sa… nội dung trả lời câu hỏi – Chất ma túy bán tổng hợp: Lấy phần ma túy tự giáo viên nhiên cho phản ứng với chất hóa học – Chất ma túy tổng hợp: Là loại ma túy điều chế phòng thí nghiệm + Em trình bày b Phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc hóa học: cách phân loại ma túy ? – Heroine, morphine, codeine… c Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện khả bị lạm dụng: + Vì cần phải – Nhóm chất ma túy có hiệu lực cao: Heroine, tích cực phòng, chóng ma cocaine, ecstasy… túy ? – Nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp: Diazepam, clordiazepam… d Phân loại dựa vào tác dụng đối vơi tâm, + Em kể tên loại sinh lí người sử dụng: ma túy dựa vào sở phan – Nhóm chất ma túy an thần loại ? – Nhóm chất ma túy gây kích thích – Nhóm chất ma túy gây ảo giác Hoạt động 3: Các chất ma túy thường gặp: Thời lượng: phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a Nhóm chất ma túy an thần: – Học sinh ý lắng – Thuốc phiện nghe, quan sát, ghi chép – Morphine nội dung trả lời câu hỏi – Heroine giáo viên b Nhóm chất ma túy gây kích thích: – MDMA – Estasy + Em kể tên chất c Nhóm chất ma túy gây ảo giác: ma túy thường gặp ? – Cần sa sản phẩm – Lysergide (LSD) 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm 86 – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh – Định hướng cho em nhà xem kỉ lại nội dung mục I (phần 2,0888806742 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 32 Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: 87 a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Tác hại ma túy nguyên nhân dẩn đến việc nghiện ma túy b Về kĩ năng: – Biết cách phòng, chống ma túy thân, cộng đồng c Về thái độ: – Biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ với người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại sống, phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội – Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy, không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu bn bán ma túy, có ý thức phát hiện, tố giác người sử dụng bn bán ma túy u cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục II,III (phần 1) Trọng tâm: Mục II,III (phần 1) III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút)Trình bày khái niệm, phân loại, chất ma túy thường gặp ? Bài mới: Hôm Tôi lên lớp với em : Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy Mục II,III (phần 1) Mục đích giới thiệu cho em hiểu tác hại ma túy nguyên nhân dẩn đến việc nghiện ma túy Hoạt động 1: Tác hại tệ nạn ma túy: Thời lượng: 25 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Tác hại ma túy thân người sử – Học sinh ý lắng dụng: nghe, quan sát, ghi chép a Gây tổn hại đến sức khỏe: nội dung trả lời câu hỏi 88 – Hệ tiêu hóa: Người nghiên ln có cảm giác no họ khơng muốn ăn, thường có cảm giác buồn nơn, đau bụng, đại tiện lúc lỏng, lúc táo bón… – Hệ hô hấp: Thường bị viêm mũi, viêm xoang, viêm đường hơ hấp – Hệ tuần hồn: Thường bị loạn nhịp, huyết áp tăng giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứng… – Các bệnh da: Do sợ nước nên thường bị ghẻ, lở, hắc lào, viêm da… – Làm suy giảm chức giải độc: Chất ma túy làm cho gan, thận suy yếu dẩn đến chất độc bị tích tụ lại – Đối với hệ thần kinh: Gây nên tình trạng kích thích ức chế phần bán cầu đại não – Nghiện ma túy dẫn đến tình trạng suy nhược tồn thân, suy giảm sức lao động b Gây tổn hại tinh thần: – Người nghiện thường có hội chứng quên, hội chứng loạn thần kinh sớm hội chứng loạn thần kinh muộn c Gây tổn hại kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình: – Nghiện ma túy làm tiêu tốn tài sản, sống thu ngại tiếp xúc, lẩn tránh với người thân Khi lên nghiện họ tìm cách để có thuốc kể trộm, cướp, hành người khác Tác hại tệ nạn ma túy kinh tế: – Làm suy giảm lực lượng lao động gia đình xã hội số lượng chất lượng – Đào tạo đội ngũ lao động thay họ tốn tiền thời gian – Đầu tư quốc tế giảm họ ngại nước có tỉ lệ nghiện ma túy cao Tác hại tệ nạn ma túy trật tự, an tồn xã hội: – Do khơng làm chủ hành vi nên dễ vi phạm đạo đức pháp luật Họ làm việc để có tiền mua ma túy thỏa mãn nghiện giáo viên + Em trình bày tác hại việc sử dụng ma túy thân người sử dụng ? + Em trình bày tác hại việc sử dụng ma túy kinh tế ? + Em trình bày tác hại việc sử dụng ma túy trật, tự, an toàn xã hội ? + Em trình bày khái niệm ma túy ? Hoạt động 2: Quá trình nguyên nhân nghiện ma túy: Thời lượng: 10 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a Qua trình nghiện ma túy: – Học sinh ý lắng – Sử dụng lần Thỉnh thoảng sử dụng nghe, quan sát, ghi chép Sử dụng thường xuyên Sử dụng phụ thuộc nội dung trả lời câu hỏi 89 b Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy: giáo viên + Nguyên nhân khách quan: – Do ảnh hưởng mặt trái chế thị trường, có lối sống thực dụng, bng thả – Sự xâm nhập văn hóa phẩm độc hại dẫn đến + Em trình bày sơ học sinh có lối sống chơi bời, trác táng lược q trình nghiện ma – Sự quản lí học sinh chưa cao gia đình, nhà túy ? trường xã hội – Cơng tác quản lí địa phương chưa tốt – Do bậc cha mẹ thiếu quan tâm đến + Em trình bày sơ + Nguyên nhân chủ quan lược nguyên nhân dẫn đến – Do thiếu hiểu biết tác hại ma túy nghiện ma túy ? – Do muốn thỏa tính tò mò tuổi trẻ 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh – Định hướng cho em nhà xem kỉ lại nội dung mục II,III (phần 0888806742 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 33 Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: 90 a Về kiến thức: Học sinh cần nắm – Dấu hiệu nhận biết trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy b Về kĩ năng: – Biết cách phòng, chống ma túy thân, cộng đồng c Về thái độ: – Biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ với người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại sống, phấn đấu trở thành người lương thiện có ích cho xã hội – Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy, khơng sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu bn bán ma túy, có ý thức phát hiện, tố giác người sử dụng buôn bán ma túy Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, tích cực phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Mục III (phần 2) mục IV Trọng tâm: Mục III (phần 2) mục IV III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Phòng học lớp Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc phát biểu xây dựng trả lời câu hỏi giáo viên đặt V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút) Em trình bày tác hại tệ nạn ma túy ? Bài mới: Hôm Tôi lên lớp với em : Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy Mục III (phần 2) mục IV Mục đích giới thiệu cho em nắm dấu hiệu nhận biết trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy Hoạt động 1: Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy: Thời lượng: 10 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Trong cắp sách túi áo quần thường có bật lửa, – Học sinh ý lắng kẹo cao su, giấy bạc nghe, quan sát, ghi chép – Thường xuyên xin vệ sinh học nội dung trả lời câu hỏi 91 tập giáo viên – Thường tụ tập nơi hẻo lánh + Em trình bày sơ – Thường xuyên xin tiền bố, mẹ lược dấu hiệu nhận biết – Lực học giảm sút học sinh nghiện ma túy ? – Hay bị tốt mồ hơi, ngáp vặt, ngủ gật, tính tình cáu + Nghiện ma túy ảnh gắt, da xanh tái, ớn lạnh da gà, buồn nôn, hưởng đến ngủ, trầm cảm, sợ nước… công việc học tập ? Hoạt động 2: Trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy: Thời lượng: 25 phút Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh – Học tập, nghiên cứu nắm vững quy định – Học sinh ý lắng pháp luật cơng tác phòng, chống ma túy nghe, quan sát, ghi chép nghiêm chỉnh chấp hành nội dung trả lời câu hỏi – Khơng sử dụng ma túy hình thức giáo viên – Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán làm việc khác liên quan đến ma túy – Khuyên nhủ bạn học, người thân khơng + Em trình bày sơ sử dụng ma túy tham gia hoạt động vận lược trách nhiệm học chuyển, mua bán ma túy sinh cơng tác phòng, – Khi phát học sinh có biểu sử dụng chống ma túy ? ma túy nghi vấn buôn bán ma túy, phát đối tượng có biểu nghi vấn dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy lôi kéo học sinh vào hoạt + Theo em nói ma động vận chuyển, mua bán ma túy phải báo cáo kịp túy hiểm họa chung thời cho thầy, giáo cán có trách nhiệm toàn xã hội ? nhà trường – Nâng cao cảnh giác, tránh bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào việc làm phạm pháp, kể việc sử + Cảm nhận em đối dụng buôn bán ma túy với người nghiện – Tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy ma túy ? nhà trường, tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Hội Phụ nữ phát động + Nếu bắt gặp nhóm – Hưởng ứng tham gia thực công việc niên tiến hành cụ thể, góp phần thực nhiệm vụ phòng, chống mua bán sử dụng ma ma túy nơi cư trú, tạm trú túy lúc em sẻ hành – Cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia động ? tệ nạn xã hội, có tệ nạn ma túy 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh – Định hướng cho em nhà xem kỉ lại nội dung mục III (phần 2) mục IV 4.2 Dặn dò: 92 – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 34 Tiết: BÀI: ÔN TẬP KỈ THUẬT BĂNG VẾT THƯƠNG I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: Học sinh cần nắm 93 Ngày soạn: Ngày dạy: – Kỉ thuật động tác băng vết thương b Về kỉ năng: – Biết cách xử lí đơn giản ban đầu tai nạn băng vết thương vị trí thể băng cuộn ứng dụng phương tiện sẵn có chổ c Về thái độ: – Vận dụng linh hoạt kĩ cấp cứu băng bó vào thực tế sống – Sẵn sàng tham gia vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Yêu cầu: – Có thái độ học tập nghiêm túc, ý lắng nghe giáo viên trình bày giảng, ghi chép cẩn thận xác, thực xác kỉ thuật mà giáo viên hướng dẩn II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Ôn tập băng vết thương Trọng tâm: Mục II luyện tập băng vết thương III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Bải tập: Sân TD Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, băng cuộn, băng cá nhân, băng tam giác, băng bốn giải loại băng ứng dụng, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Lấy lớp để giới thiệu Phương pháp: – Giáo viên: Thuyết minh, giảng giải, phân tích, thị phạm – Học sinh: Quan sát, lắng nghe, ghi chép kết hợp với việc thực hành động tác theo hướng dẩn giáo viên V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút)Em trình bày nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy ? Bài mới: Hôm Tôi lên lớp với em : Ôn tập băng vết thương Mục II luyện tập băng vết thương Mục đích giới thiệu cho em hệ thống lại kỉ thuật động tác băng bó vết thương đơn giản Hoạt động 1: Luyện tập: Băng vết thương: Thời lượng: 35 phút Hoạt động giáo viên + Luyện tập kiểu băng sau: – Băng đoạn chi: Băng cánh tay, cẳng tay, đùi, 94 Hoạt động học sinh – Đội hình tập luyện: xxxxxxxxx cẳng chân thường vận dụng kiểu băng vòng xoắn băng số tám – Băng vai, nách: Vận dụng kiểu băng số tám – Băng vùng gối, gót chân, vùng khuỷu: Vận dụng kiểu băng số tám – Băng vùng khoeo, nếp khuỷu: Vận dụng kiểu băng số tám x x x x x x x x x x x x x x xxxxxxxxx – Các học sinh luân phiên lên thực – Băng bàn chân, bàn tay: Vận dụng kiểu băng số tám – Băng vùng đầu, mặt, cổ: + Băng trán vận dụng kiểu băng vòng tròn hình vành khăn + Băng bên mắt vận dụng kiểu băng số tám + Băng đầu kiểu quai mũ vận dụng kiểu băng số tám 4.Củng cố, dặn dò: (5 phút) 4.1 Củng cố: – Giáo viên hệ thống lại nội dung nhấn mạnh trọng tâm – Giáo viên giải đáp thắc mắc, kiến nghị học sinh – Định hướng cho em nhà xem kỉ lại nội dung mục II luyện tập băng vết thương 4.2 Dặn dò: – Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau Tiết PPCT: 35 Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: I Mục tiêu, yêu cầu: Mục tiêu: a Về kiến thức: 95 – Nắm yếu lĩnh kỉ thuật động tác băng vết thương b Về kỉ năng: – Biết cách xử lí đơn giản ban đầu tai nạn băng vết thương vị trí thể băng cuộn ứng dụng phương tiện sẵn có chổ c Về thái độ: – Nghiêm túc thực theo hướng dẩn giáo viên huy để đạt kết cao – Tuân thủ tốt nội quy, quy định buổi học Yêu cầu: – Thực thành thạo xác kĩ thuật động tác – Vận dụng tốt kiến thức học vào thực tế II Nội dung, trọng tâm: Nội dung: Kiểm tra học kì 2 Trọng tâm: Cấp cứu ban đầu tai nạn thông thường băng bó vết thương III Địa điểm, phương tiện dạy – học: Địa điểm: – Bãi tập: Sân học TD Phương tiện dạy – học: – Giáo viên: : : Giáo án, sổ đầu bài, sổ điểm, băng cuộn, băng cá nhân, băng tam giác, băng bốn giải loại băng ứng dụng, ghi chép, sách GDQP 10 tranh ảnh tài liệu liên quan – Học sinh: Trang phục qui định IV: Tổ chức – Phương pháp: Tổ chức: – Kiểm tra theo nhóm Phương pháp: – Giáo viên: Quan sát, đánh giá – Học sinh: Thực hành động tác V Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: Bài mới: Hôm Tôi tiến hành kiểm tra nhằm để đánh giá khả tiếp thu thực động tác em Hoạt động 1: Kiểm tra: Thời lượng: 45 phút Hoạt động giáo viên * Nội dung kiểm tra: Thực động tác – Băng xoắn vòng 96 Hoạt động học sinh xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx – Băng số 8: + Băng khuỷu tay + Băng bàn tay + Băng bả vai * Lưu ý: – Thực xác yếu lĩnh kỉ thuật động tác – Bảng điểm: Điểm Yêu cầu 9-10 Thực đúng, vòng băng 7-8 Thực đúng, vòng băng tương đối 5-6 Thực đúng, vòng băng khơng 3-4 Thực chưa đúng, vòng băng khơng đảm bảo 1-2 Không biết băng 97 xxxxxxxxx – Mỗi lượt kiểm tra em đứng theo thứ tự gọi tên – Đội hình kiểm tra: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x (cán sự) xxxxxxxxx x x – Giáo viên quan sát để đánh giá cho điểm … nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH GIÁO ÁN Bài: LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI VÀ… Dặn dò: Giáo viên dặn học sinh nhà nghiên cứu lại nội dung học chuẩn bị cho tuần sau 23 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO MƠN GIÁO DỤC QUỐC PHỊNG – AN NINH GIÁO ÁN Bài:… trình lên lớp: Ổn định lớp: Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sỉ số trang phục học sinh Kiểm tra củ: (5 phút) Em trình bày sơ lược truyền thống nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc

Quý khách đang xem: Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10

Xem nhiều hơn: Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 pdf tiếng Việt | Trí Phúc

– Xem thêm –

Xem nhiều hơn: Nửa tháng xem cảnh tò vò làm tổ cực kỳ thú vị

Xem thêm: Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10, Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10, Giáo án giáo dục Quốc Phòng lớp 10

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *