Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.
Xem thêm: Lý thuyết Bài tập và thực hành 1

1. Mục đích, yêu cầu

[external_link_head]

– Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

Quảng cáo

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông.

Trả lời:

– Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

– Thẻ thư viện:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

– Phiếu mượn:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Quảng cáo

– Sổ quản lí mượn điện tử:

Giải Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 | Hay nhất Giải bài tập Tin học 12.

Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

[external_link offset=1]

Trả lời:

– Mua và nhập sách, thanh lí sách.

– Cho mượn sách.

– Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

– Xử lí vi phạm.

Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Trả lời:

Thông tin người mượn:

– Số thẻ mượn.

– Họ và tên.

– Số chứng minh thư.

– Quê quán.

– Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

– Mã sách.

– Tên sách.

– Nhà xuất bản.

– Năm phát hành.

– Tác giả.

– Số lượng còn lại

Quảng cáo

Thông tin về mượn:

– Số thẻ mượn.

– Mã sách.

– Số lượng mượn.

[external_link offset=2]

– Tình trạng.

– Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

– Mã nhân viên.

– Tên nhân viên.

– Lương.

– Quê quán.

– Trình độ học vấn.

Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Trả lời:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:

– Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

– Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

– Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 12 Chương 1 khác:

  • Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
  • Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Bài tập và thực hành 1

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 0888806742
[external_footer]

Viết một bình luận