Giá niêm yết Tiếng Anh là gì?

Tuesday, February 18, 2020

Giá niêm yết Tiếng Anh là gì?

Giá niêm yết Tiếng Anh là gì? Cùng Tiếng Anh Easy tìm hiểu ngay tại bài viết này.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Giá niêm yết” trong Tiếng Anh được gọi là “Listed price” là giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, hoặc giá bán lẻ được đề xuất hoặc giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm là giá mà nhà sản xuất khuyến nghị nhà bán lẻ bán sản phẩm. Mục đích là để giúp chuẩn hóa giá giữa các địa điểm.

[external_link offset=2]

Posted by at 6:03 AM

No comments:

Post a Comment

[external_footer]

Viết một bình luận