Game Người dơi 2 – Game Vui

Game Người dơi 2 - Game Vui

Thành phố Gotham đang bị tấn công, chỉ có Người dơi – “Hiệp sĩ bóng tối” mới có thể giải cứu thành phố. Trong game bạn sẽ hóa thân thành Người dơi để bảo vệ thành phố Gotham.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Điều khiển:

Nhảy Game Người dơi 2 - Game Vui, Nhảy cao Game Người dơi 2 - Game Vui + Game Người dơi 2 - Game Vui, Bay Game Người dơi 2 - Game Vui (giữ)

Trượt Game Người dơi 2 - Game Vui, Đu dây Game Người dơi 2 - Game Vui (giữ)

[external_link offset=2]

Đấm Game Người dơi 2 - Game Vui, Batarang Game Người dơi 2 - Game Vui[external_footer]

Viết một bình luận