Edu.One

Edu.One

  1. Tải bằng cách tìm kiếm ứng dụng “Edu.One” trên App Store hoặc Google Play Store
  2. Nhập tên đăng nhập là Số điện thoại và mật khẩu (nếu quên người dùng chọn Cấp lại mật khẩu)
  3. Chọn Đăng nhập để sử dụng

TẢI NGAY ỨNG DỤNG

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Xem hướng dẫn chi tiết

Vào Sổ liên lạc điện tử

Vào Sổ liên lạc điện tử Edu.One

[external_link offset=2]

Bản quyền thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn thông Quân đội [external_footer]

Viết một bình luận