douchebag

douchebag

douchebag

mainly us offensive

Quý khách đang xem: douchebag

uk

your browser doesn’t support html5 audio /ˈduːʃ.bæɡ/ us

your browser doesn’t support html5 audio /ˈduːʃ.bæɡ/

smart vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ

(Định nghĩa của douchebag từ từ điển & từ đồng nghĩa cambridge dành cho người học nâng cao © cambridge university press)

các ví dụ của douchebag

Xem nhiều hơn: AVR là gì? AVR có chức năng gì trong máy phát điện? | Wikikienthuc

douchebag

she is portrayed to be always swearing, using the word douchebag constantly, and extremely hostile and violent.

từ

wikipedia

ví dụ này từ wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của cc by-sa.

kisser was being too much of a douchebag.

từ

wikipedia

ví dụ này từ wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của cc by-sa.

but whatever, he’s a douchebag.

từ

Xem nhiều hơn: Nguyên nhân nào khiến máy tính của tôi bị nghẽn cổ chai? – Intel

wikipedia

ví dụ này từ wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của cc by-sa.

tony replies that driving that car would make him look like a douchebag.

từ

wikipedia

ví dụ này từ wikipedia và có thể được sử dụng lại theo giấy phép của cc by-sa.

các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên cambridge dictionary hoặc của cambridge university press hay của các nhà cấp phép.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *