Đơn chất – Wikipedia tiếng Việt

Khí ôxi (O2), 1 đơn chất hóa học điển hình

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Trong hóa học, đơn chất là chất được tạo từ 1 hay nhiều nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học.

Một số loại đơn chất[sửa | sửa mã nguồn]

Đơn chất kim loại[sửa | sửa mã nguồn]

Cấu tạo từ nguyên tử, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim, dễ uốn nắn…

– Lithi (Li), Natri (Na), Kali (K)…
– Beryli (Be), Magie (Mg) Calci (Ca), Bari (Ba)…
– Nhôm (Al), Mangan (Mn), Kẽm (Zn), Crom (Cr), Sắt (Fe), Coban (Co), Niken (Ni), Thiếc (Sn), Chì (Pb)…
– Đồng (Cu), Thủy ngân (Hg), Bạc (Ag), Platin (Pt), Vàng (Au)…
Tính chất hóa học:
– (trừ Au, Pt) Tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao tạo thành oxit (thường là oxit base).
– (trừ Au, Pt) Tác dụng với phi kim khác ở nhiệt độ cao tạo thành muối.
– (Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb) tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo thành muối và H2.
– Kim loại hoạt động mạnh (trừ nhóm I và Ca, Ba…) đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối.

Đơn chất phi kim[sửa | sửa mã nguồn]

Cấu tạo từ nguyên tử hoặc phân tử, dẫn nhiệt, dẫn điện kém (trừ than chì)… Tồn tại ở cả ba trạng thái:

[external_link offset=2]

– Trạng thái rắn: than chì và kim cương (C), Bo (B), Silic (Si), Phosphor (P), Lưu huỳnh (S)…
– Trạng thái lỏng: Brom (Br2)…
– Trạng thái khí: Hydro (H2), Heli (He), Nitơ (N2), Oxi (O2), Ozon (O3), Flo (F2), Neon (Ne), Clo (Cl2), Argon (Ar)…
Tính chất hóa học:
– Tác dụng với oxi tạo thành oxit (thường là oxit axit).
– Tác dụng với kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối hoặc oxit.
– Tác dụng với hydro tạo thành hợp chất khí.

Đặc điểm cấu tạo[sửa | sửa mã nguồn]

– Trong đơn chất kim loại, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo 1 trật tự nhất định.
– Trong đơn chất phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

Liên kết hóa học của đơn chất[sửa | sửa mã nguồn]

Trong những đơn chất gồm nhiều nguyên tử, liên kết hóa học giữa các nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hợp chất
  • Nguyên tử
  • Phân tử
  • Bảng tuần hoàn
  • Nhóm tuần hoàn
  • Chu kỳ tuần hoàn
  • Liên kết hóa học
  • Nguyên tố hóa học
  • Kim loại
  • Phi kim

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

[external_footer]

Viết một bình luận