Đồ Án Thép 2 Nhà Công Nghiệp 1 Tầng 1 Nhịp, Đồ Án: Thép Khung Nhà Công Nghiệp Một Tầng

Đồ Án Thép 2 Nhà Công Nghiệp 1 Tầng 1 Nhịp, Đồ Án: Thép Khung Nhà Công Nghiệp Một Tầng

lingocard.vn là nơi san sẻ, tìm kiếm Sách, bài giảng, slide, luận văn, đồ án, tiểu luận, điều tra và nghiên cứu Giao hàng cho việc học tập ở hầu hết những ngành Nhiệt Lạnh, Năng lượng mới, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí sản xuất, Quản trị kinh doanh thương mại, Makerting, Ngân hàng, … lingocard.vn còn là nơi luận bàn, san sẻ kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn nghành nghề dịch vụ Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa, Công nghệ xe hơi và Công nghiệp sản xuất xi-măng …
Đang xem : đồ án thép 2 nhà công nghiệp 1 tầng 1 nhịp
BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng kinh tế

Bài giảng xã hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn kinh tế

Luận văn xã hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi kinh tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm chuyên ngành

Mẹo vặt IT

VIDEO MT PURCHASE

*
I. DỮ LIỆU : 1. Đề bài : – Nhịp : L = 4 m – Sức trục : Q = 15T – Cao trình đỉnh ray : Hr = 10.5 m – Bước khung : B = 6 m – Chiều dài nhà : £ = 90 m – Độ dốc mái : i = 10 % NỘI DUNG : I. DỮ LIỆU : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 31. Đề bài : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 32. Thông số kỹ thuật : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 33. Tiêu chuẩn phong cách thiết kế … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3II. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 31. Kích thước cầu trục : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 32. Kích thước theo phương đứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 43. Kích thước theo phương ngang : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 54. Hệ giằng ( bản vẽ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 7III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 81. Theo phương đứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 81.1. Tải trọng mái : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 81.2. Hoạt tải sữa chữa mái : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 81.3. Tải trọng cầu trục Dmax, Dmin … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 81.4. Tải trọng vách … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 92. Theo phương ngang : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 102.1 Tải trọng cầu trục : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102.2 Tải trọng gió công dụng theo phương ngang … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 11IV. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG : … … … … … … … … … … … … … … … …. 121. Tính toán tải theo phương đứng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 121.1 Tĩnh tải … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 121.2. Hoạt tải thay thế sửa chữa mái … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 161.3. Áp lực đứng của cầu trục Dmax, Dmin lên vai cột … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 161.4. Tĩnh tải vách … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 192. Tính tải theo phương ngang … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 192.1. Áp lực xô ngang T của xe con … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 192.2. Tác dụng của tải gió ngang … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 203. Tổ hợp nội lực … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 24V. THIẾT KẾ CỘT … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 251. Xác định chiều dài đo lường và thống kê cột … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Xem thêm: tham luận về công tác bán trú tại trường tiểu học

Xem thêm : Giúp Mình Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Có Tham Số Chung Pt Bậc 3 Có Tham Số
25 ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 GVHD : Th.s Lưu Đức HuânSVTH : ĐỖ VĂN TÍN – 81003401 TRANG 22. Thiết kế cột trên … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 262.1 Chọn kích cỡ sơ bộ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 262.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 263. Thiết kế cột dưới … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 313.1. Chọn cặp nội lực tính kích cỡ sơ bộ. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 313.2. Chọn kích cỡ sơ bộ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 313.3. Các đặc trưng hình học của tiết diện … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 313.4. Kiểm tra tiết diện … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 333.5 Tính link thanh giằng vào nhánh cột … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 364. Thiết kế cụ thể cột … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 364.1 Thiết kế vai cột … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 364.2 Thiết kế chân cột … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 39VI. THIẾT KẾ DÀN VÌ KÈO … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 471. Sơ đồ và những size dàn vì kèo … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 472. Tải trọng và nội lực dàn vì kèo. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 472.1. Tải trọng công dụng lên dàn vì kèo. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 472.2. Kiểm tra nội lực trong thanh dàn bằng SAP2000. … … … … … … … … … … … … … … … … … 513. Thiết kế thanh dàn. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 554. Thiết kế chi tiết cụ thể dàn. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 584.1. Chi tiết 1, 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 584.2. Chi tiết 3. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 614.3. Chi tiết 4. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 614.4. Chi tiết 5. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 624.5. Chi tiết 7 ( khuếch đại tại đỉnh dàn ). … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 634.6. Chi tiết 8 ( khuếch đại tại giữa dàn ). … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 64VII. KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 65LINK DOWNLOAD
*
*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án

Điều hướng bài viết

Viết một bình luận