ĐỊA HÌNH – Translation in English

VI

“địa hình” in English

[external_link_head]

địa hình {noun}

EN

 • terrain
 • topography

bản đồ địa hình {noun}

EN

 • topographical map

phép đo vẽ địa hình {noun}

EN

 • topography

bản đồ địa hình tỉ mỉ {noun}

EN

 • battle map

More information

 • Translations & Examples
 • Similar translations

Translations & Examples

VI

địa hình {noun}

địa hình (also: địa thế, bãi đất)

volume_up

terrain {noun}

địa hình (also: địa thế, phép đo vẽ địa hình)

volume_up

topography {noun}

VI

bản đồ địa hình {noun}

bản đồ địa hình

[external_link offset=1]

volume_up

topographical map {noun}

VI

phép đo vẽ địa hình {noun}

phép đo vẽ địa hình (also: địa thế, địa hình)

volume_up

topography {noun}

VI

bản đồ địa hình tỉ mỉ {noun}

bản đồ địa hình tỉ mỉ

volume_up

battle map {noun}

Similar translations

Similar translations for “địa hình” in English

hình noun

English

 • photograph
 • figure

bóng hình noun

English

 • figure

thân hình noun

English

 • figure

pô hình noun

English

 • shot

ngoại hình noun

English

 • appearance
 • look

định hình verb

English

 • form

địa điểm noun

English

 • place

địa bàn noun

English

 • field

mẫu hình noun

English

 • pattern

địa phận noun

English

[external_link offset=2]

 • province
 • area
 • territory

dễ nặn hình adjective

English

 • pliable

địa phương noun

English

 • region

địa vực noun

English

 • territory

địa vị noun

English

 • status
 • position

dị hình noun

English

 • deformity

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • đỉnh đồi
 • địa bàn
 • địa chấn học
 • địa chấn kế
 • địa chất học
 • địa chất học vũ trụ
 • địa chỉ
 • địa chỉ hóa
 • địa chỉ để gửi thư
 • địa cầu
 • địa hình
 • địa hóa y
 • địa hạt
 • địa lý
 • địa mạo học
 • địa ngục
 • địa nhiệt học
 • địa phương
 • địa phận
 • địa phận của giám mục
 • địa thế


Have a look at the Swahili-English dictionary by bab.la.

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

[external_footer]

Viết một bình luận