địa điểm in English – Vietnamese-English Dictionary

địa điểm in English – Vietnamese-English Dictionary

translations địa điểm

add

 • chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi có địa điểm chính xác.

  Quý khách đang xem: địa điểm in English – Vietnamese-English Dictionary

  it’s only a matter of time before we get an active location.

 • ngoài địa phận thành phố, tôi biết rất rõ địa điểm này.

  being outside the municipal limits, i know this point very well.

 • en location

  em tưởng anh đã có một địa điểm hoàn hảo rồi chứ.

  i thought you had the perfect situation.

less frequent translations

site · emplacement · loci · locus · place · position · where · geographic location · geographical object · head of a household · venue

các chiến lược giảm nhẹ như vậy đã được thực hiện tại một số địa điểm.

such mitigation strategies have already been implemented at some sites.

wikimatrix

“lefkandi i”) đã không đi kèm cùng với sự hủy hoại địa điểm lan rộng.

“lefkandi i”) was not accompanied by widespread site destruction.

wikimatrix

no giúp xác định địa điểm những con dolly trong quá khứ dài của loài bò sát biển.

that helps place dollies in the long history of marine reptiles.

opensubtitles2018.v3

nghiên cứu thời gian, địa điểm và hoàn cảnh xung quanh một đoạn kinh thánh.

examine the timing, location, and circumstances surrounding a passage.

Xem nhiều hơn: Tải Wondershare Filmora 9 Full Vĩnh Viễn Mới 2021

jw2019

nếu bạn muốn xóa hình ảnh đã nhập khỏi thư mục “Địa điểm của tôi”:

if you wish to remove the imported imagery from your ‘my places‘ folder:

support.google

Địa điểm dự kiến tiếp cận…

plotting intercept location

opensubtitles2018.v3

bạn cũng có thể thêm địa điểm của mình vào.

you can also add your location.

qed

tên này hiển thị ở địa điểm của người mua.

displayed in the buyer’s locale.

support.google

mấy địa điểm này là sao thế?

what’s with these locations?

opensubtitles2018.v3

cậu chỉ phải chọn địa điểm thôi.

you just have to pick your spot.

opensubtitles2018.v3

nhiều hình thì cơ hội phát hiện nhiều địa điểm càng cao.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

tôi tìm thấy bốn địa điểm có tên là ” starbucks. ”

i found four places named ” starbucks. ”

opensubtitles2018.v3

tournai được xem là một trong những địa điểm văn hóa quan trọng nhất ở bỉ.

tournai is considered to be one of the most important cultural sites in belgium.

wikimatrix

tất cả các đội swat sẽ tập trung tại địa điểm trong 20 phút nữa.

all tactical units will converge on the location in 20 minutes.

opensubtitles2018.v3

vậy còn địa điểm là ở đâu.

opensubtitles2018.v3

Xem nhiều hơn: crop

Địa điểm này cũng được biết tới với các tên gọi chotscho, khocho, qocho, hay qočo.

the site is also known in published reports as chotscho, khocho, qocho, or qočo.

wikimatrix

Địa điểm: do văn phòng chi nhánh quyết định.

location: determined by the branch office.

jw2019

việc mở rộng tuyến red line đến địa điểm expo 2020 đã được công bố vào tháng 12 năm 2015.

an extension of the red line to the expo 2020 site was announced in december 2015.

wikimatrix

Ông ta sẽ làm vậy nếu ta trả lại cho ông ta vài địa điểm khoan.

well, he will if we give him back some of our drilling zones.

opensubtitles2018.v3

có một địa điểm mới của âm nhạc nữa, đó là chiếc máy nghe nhạc cá nhân mp3.

there’s one other kind of new venue, the private mp3 player.

qed

kde40.1

chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi có địa điểm chính xác.

it’s only a matter of time before we get an active location.

opensubtitles2018.v3

chúng tôi đang lần theo đường dây này đến mọi địa điểm mà nó kết nối.

we’re tracking this line everywhere it connects.

opensubtitles2018.v3

bộ phim kéo dài 2 tiếng, bao gồm 18 bộ phim nhỏ được quay tại nhiều địa điểm khác nhau.

the two-hour film consists of eighteen short films set in different arrondissements.

wikimatrix

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *