Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742 kèm đáp án, diễn ra ngày 11/03/2016. Đề thi này giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 0888806742. Mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 0888806742

Quý khách đang xem: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 0888806742

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742 có đáp án

Bài 1: Điền kết quả phù hợp vào chỗ (…):

Câu 1.1: Một sợi dây dài 8/5 m được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 2/5m. Hỏi cắt được mấy đoạn dây như vậy?

Cậu 1.2: Tính: 34884 :68 = …………

Câu 1.3: Tính: 0888806742 = ………..

Câu 1.4: Trong kho chứa 3570 kg thóc. Người ta đã lấy ra 2/7 số thóc trong kho. Hỏi đã lấy bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 1.5: Tìm x, biết: 14586 : x = 36 (dư 6)

Câu 1.6: 3/8 của 640 là …………..

Câu 1.7: Tìm x, biết: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742

Câu 1.8: Tìm x, biết:Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742

Câu 1.9: Tính: 75 x 8 x 16 9 x 125 = …………

Câu 1.10: Cho số tự nhiên A chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 1. Hỏi A chia cho 20 dư bao nhiêu?

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Tính: 6/7 : 3/2 = ……………..

Câu 2.2: Tính: 5/6 – 2/9 = …………………….

Câu 2.3: Tìm x biết: 9/10 – x = 1/3

Câu 2.4: Tính: 4/7 x 5/3 = …………

Xem nhiều hơn: Cách làm lan hồ điệp bằng giấy nhún tuyệt đẹp

Câu 2.5: Tính: 25/27 – 5/6 x 2/3 = ………..

Câu 2.6: Tính: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742

Câu 2.7: Cho A = 32 x 56 x 34 – 35 x 11. Chữ số tận cùng của A là: …………

Câu 2.8: Tính: 2/3 + 3/4 + 1/6 = …………….

Câu 2.9: Tìm một phân số, biết rằng nếu lấy phân số đó nhân với 3/5 rồi trừ đi 1/5 thì được kết quả là 1/15.

Câu 2.10: Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Giờ thứ nhất chảy được 1/8 bể; giờ thứ hai chảy được 5/24 bể. Sau hai giờ thì cần chảy thêm 600 lít nước nữa sẽ đầy bể. Hỏi bể đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 6/5 của 125 là: ………….

Câu 3.2: Tính: 21/0888806742/40 = ………….

Câu 3.3: Tính: 3/0888806742/7 + 6/0888806742/20 = ……………

Câu 3.4: Tìm số tự nhiên abc, biết rằng: 2abc = 9 x abc.

Câu 3.5: Tìm x biết: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 0888806742

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1.1: 4

Câu 1.2: 513

Câu 1.3: 16958

Câu 1.4: 1020

Câu 1.5: 405

Câu 1.6: 240

Câu 1.7: 37

Câu 1.8: 505

Câu 1.9: 0888806742

Câu 1.10: 6

Vì A chia cho 4 dư 2 => A – 2 chia hết cho 4 => A – 0888806742 cũng chia hết cho 4 => A + 14 chia hết cho 4. (1)

A chia cho 5 dư 1 => A – 1 chia hết cho 5 => A – 0888806742 cũng chia hết cho 4 => A + 14 chia hết cho 5. (2)

Từ (1) và (2), suy ra A + 14 chia hết cho BCNN(4,5).

4 = 2 x 2; 5 = 5 x 1 => BCNN(4,5) = 2 x 2 x 5 x 1 = 20.

Xem nhiều hơn: “Murder Wall” Coffee Shop Killer (TV Episode) – IMDb

Suy ra, A + 14 chia hết cho 20.

Vậy A + 14 = 20k, k thuộc N*

A + 14 = 20 x (k -1 + 1) => A + 14 = 20 x (k -0888806742 => A = 20x(k-0888806742 – 14 = 20 x (k-0888806742.

Vậy A chia cho 20 có số dư là 6.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 4/7

Câu 2.2: 11/18

Câu 2.3: 17/30

Câu 2.4: 20/21

Câu 2.5: 10/27

Câu 2.6: 3/4

Câu 2.7: 3

Câu 2.8: 19/12

Câu 2.9: 4/9

Câu 2.10: 900

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 150

Câu 3.2: 1/5

Câu 3.3: 2

Câu 3.4: 250

Câu 3.5: 1/8

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *