đề thi eps topik Archives – Xuất Khẩu Lao Động Hàn Quốc


  • Home
  • Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 17)

Apr 9, 2021

[external_link_head]

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (đề 17)

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik

Đáp án: 1- 2/ 2- 3/ 3- 2/ 4- 1/ 5- 2/ 6- 4/ 7- 3/ 8- 1/ 9- 2/ 10- 4/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 3/ 14- 1/ 15- 1/ 16- 3/ 17- 4/ 18- 3/ 19- 4/ 20- 2..

Mar 19, 2021

Đề luyện thi eps topik 20 câu đọc (đề 10)

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik, eps topik 2021

Sep 11, 2020

Đề luyện thi eps topik (đề 1)

By admin inĐề thi Tag đề luyện eps topik, đề thi eps topik

Đáp án: 1- 2/  2- 2/   3- 3/  4- 2/  5- 2/  6- 3/  7- 2/  8- 3/  9- 4/  10- 3/  11- 2/  12- 2/   13- 1/  14- 3/  15- 3/  16- 3/  17- 3/  18- 4/  19- 2/  20- 3.

[external_link offset=1]

Jun 5, 2020

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 26)

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik

Đáp án: 1- 1/ 2- 3/ 3- 2/ 4- 3/ 5- 1/ 6- 4/ 7- 4/ 8- 2/ 9- 2/ 10- 2/ 11- 3/ 12- 2/ 13- 2/ 14- 4/ 15- 4/ 16- 3/ 17- 1/ 18- 3/ 19- 4/ 20- 1.

May 24, 2020

Đề thi eps topik 20 câu đọc (giải đề 16)

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik

Đáp án: 1- 3/ 2- 1/ 3- 1/ 4- 1/ 5- 2/ 6- 3/ 7- 1/ 8- 2/ 9- 2/ 10- 2/ 11- 2/ 12- 2/ 13- 1/ 14- 3/ 15- 3/ 16- 4/ 17- 4/ 18- 1/ 19- 4/ 20- 3.

May 21, 2020

Đề luyện eps topik 20 câu đọc (giải đề 14)

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik

Đáp án: 1- 3/ 2- 3/3- 1/ 4- 4/ 5- 4/ 6- 4/ 7- 2/ 8- 2/ 9- 3/ 10- 1/ 11- 2/ 12- 4/ 13- 4/ 14- 1/ 15- 4/ 16- 1/ 17- 1/ 18- 4/ 19- 1/ 20- 3.

May 10, 2020

Đề luyện eps topik 20 câu đọc

By admin inĐề thi Tag de thi eps topik 2020, đề thi eps topik, Luyen eps topik

Đáp án: 1- 4/ 2- 2/ 3- 1/ 4- 4/ 5- 4/ 6- 4/ 7- 2/ 8- 3/ 9- 4/ 10- 1/ 11- 2/ 12- 4/ 13- 4/ 14- 1/ 15- 3/ 16- 1/ 17- 2/ 18- 1/ 19- 2/ 20- 4.

Jan 29, 2020

Đề luyện thi tiếng Hàn eps topik 2020

By admin inĐề thi Tag đề luyện eps topik 2020, đề thi eps topik, eps topik 2020, eps topik exam, eps topik viet nam

[external_link offset=2]

Đề luyện thi tiếng Hàn xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo model mới 20 câu đọc, 20 câu nghe. Dưới đây là đề 20 câu đọc cho các bạn làm thử. Nguồn sưu tầm trên facebook.

Jan 19, 2020

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5)- Eps topik reading test exam 5

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik, eps topik 2020, eps topik viet nam

Xem đề thi phần nghe tại đây: https://youtu.be/lIjLY0YWL74 Đề thi eps topik phần đọc (Đề 5) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được

Read More

Jan 19, 2020

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1)- Eps topik reading test exam 1

By admin inĐề thi Tag đề thi eps topik, eps topik 2020, eps topik viet nam

Đề thi eps topik phần đọc (Đề 1) nằm trong bộ 2000 câu hỏi luyện thi eps topik-KLPT. Bộ 1000 câu đọc và 1000 câu nghe được chia làm 40 đề, có đáp án được cập nhật đầy đủ tại http://www.epstopikvietnam.com mục “Đề thi”, đề nghe được cập nhật tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcD9za8JXXFUxLqDAf34obljjgJHlJXWb Xem đề thi phần

Read More

[external_footer]

Viết một bình luận