ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 – Đại số 10 – Phan Thi Hong – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 – Đại số 10 – Phan Thi Hong – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn:

Người gửi: Phan Thi Hong

Ngày gửi: 14h:05′ 0888806742

Dung lượng: 121.2 KB

Số lượt tải: 6781

Quý khách đang xem: ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 – Đại số 10 – Phan Thi Hong – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN:TOÁN KHỐI:10(LẦN:1)

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI Thời gian: 45 phút

Năm học: 0888806742 (Ngày kiểm tra …./…../201…)

———————– —————————–

ĐỀ THAM KHẢO

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Với n bằng bao nhiêu thì mệnh đề chia hết cho 3” là mệnh đềĐÚNG?

A. B. C. D.

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI?

A. : B. C. D.

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển đựơc”?

A. Mọi động vật đều không di chuyển. B.Mọi động vật đều đứng yên.

C.Có ít nhất một động vật không di chuyển. D.Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X =

A. B. C. D.

Câu 5: Cho tập X = . Tập X có bao nhiêu tập hợp con?

A.4 B.6 C.8 D.16

Câu 6: Cho hai tập hợp và .Tập hợp A B bằng tập nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 7: Cho . Tập hợp là

A. B. C. D.

Câu 8: Cho 2 tập hợp A =, B =, chọn mệnh đề đúng?

A. B. C. D.

Câu 9:Cho A=[–4;7] và B=(–(;–2)(3;+(). Khi đó AB là:

A. B. C. D.

Câu 10: Cho nữa khoảng A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A B nếu :

A. B. C. D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm)

Cho mệnh đề : “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3”. Phát biểu mệnh đề dưới dạng “điều kiện cần”.

Cho mệnh đề . Xét tính đúng sai của mệnh đề P và nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho hai tập hợp sau :

Liệt kê các phần tử trong tập A và B.

Câu 3:(1,0 điểm)

Cho hai tập hợp và tập hợp . Tìm các tập hợp

Câu 4:(1,0 điểm)

Cho hai tập hợp và .Tìm các tập hợp

Câu 5:(0,5 điểm)

Cho tập hợp . Xác định tập và biểu diễn trên trục số.

……………………………………………… HẾT ………………………………………………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Xem nhiều hơn: BƯƠM BƯỚM BAY VÀO NHÀ TỐT HAY XẤU? LÀ ĐIỀM BÁO GÌ? trong bụng

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 201… – 201…

Môn:…. – Khối:……(L…..)

(Ngày kiểm tra: …./…./201….)

(Hướng dẫn chấm này gồm….trang)

TRẮC NGHIỆM

1C

2C

3C

4D

5D

6C

7D

8B

9A

10B

TỰ LUẬN

CÂU/ BÀI

NỘI DUNG

BIỂU ĐIỂM

Câu 1

(1,5 điểm)

“Một số tự nhiên chia hết cho 3 là điều kiện cần để nó chia hết cho 6”

Mệnh đề đúng

Phủ định: “ ”

0,75đ

0,25đ

0,5đ

Câu 2

(1,5 điểm)

0,25đ+0,5đ

0,25đ

0,5đ

Câu 3

(1,0 điểm)

0,25đ+0,25đ

Xem nhiều hơn: [PDF] Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2 Có Đáp Án – Mai Lan Hương (Bản đầy đủ mới nhất)

0,25đ+0,25đ

Câu 4

(1,0 điểm)

0,25đ

0,25đ+0,25đ+0,25đ

Câu 5

(0,5 điểm)

0,25 đ

0,25 đ


Hãy thử nhiều lựa chọn khác

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *