Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020

Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020


Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngăn nắp của Văn Bản…

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng Anh
  • Văn bạn dạng gốc/PDF
  • Lược đồ
  • Liên quan hiệu lực
  • Liên quan nội dung
  • Tải về
Số hiệu: 5737/BGDĐT-VP Loại văn bạn dạng: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——-

Quý khách đang xem: Công văn 5737/BGDĐT-VP 2019 triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 5737/BGDĐT-VP

V/v Triển khai Báo cáo thống kê năm học 0888806742

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

– Các đại học, học viện, trường đại học,

– Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ,

– Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.

– Các trường dự bị đại học

Xem nhiều hơn: Mèo vào nhà là điềm gì? Tốt hay xấu, hên hay xui?

Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chế độ công bố thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ công bố và thời hạn công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, các trường dự bị đại học (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện công bố thống kê giáo dục năm học 0888806742, thời điểm thông báo số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi lên tiếng là ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Để việc triển khai thực hiện lên tiếng thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục đại học tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các trường thực hiện như sau:

1. Nghiên cứu văn phiên bản, tài liệu sau:

– Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thông báo thống kê ngành giáo dục.

– Các thông báo, tài liệu hưng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm;

2. Gửi thông báo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020 theo 2 hình thức: qua hệ thống thông báo trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị) theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

– Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: danhgiaazz@gmail.com và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có công bố và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên hệ thống phần mềm).

– H trợ về nội dung thng kê: Phòng Thống kê – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, email: phongthongke@moet.gov.vn, các nội dung v giáo dục đại học liên hệ bà Đ Thị Vân số điện thoại (024) 38 694 075, các nội dung v cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm liên hệ ông Nguyễn Duy Hiền s điện thoại (0888806742;

Đề nghị Th trưng các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban tính năng t chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ d liệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Trân trọng.

Xem nhiều hơn: TiếngĐộng.com tải nhạc chuông tiếng tắc kè kêu

Nơi nhận:
– Như trên;
Bộ trưng (để lên tiếng);

– Th
trưng Nguyn Văn Phúc (để phối hợp);

– C
ác Bộ, quan TW (để phối hợp chỉ đạo);

– UBND t
nh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);

– V
ụ Giáo dục Đại học (để thực hiện);

– Cục Công nghệ thông tin
(để thực hiện);

– C
ng TT Bộ GDĐT;

– L
ưu: VT, TK.

KT. BỘ TRƯỞNG

TH TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Công văn 5737/BGDĐT-VP năm 2019 về triển khai Báo cáo thống kê năm học 0888806742 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2.700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (0888806742 lines)
E-mail: infdanhgiaazz@gmail.com

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *